Rozstrój zdrowia czy uszkodzenie ciała?

Michał Grabiec        07 grudnia 2016        Komentarze (0)

Rozstrój zdrowia polega na zakłóceniu działania poszczególnych układów w organizmie człowieka, np. układu kostnego, pokarmowego, oddechowego czy rozrodczego. Ustawodawca przewiduje także możliwość ubiegania się o odszkodowanie, kiedy nastąpi rozstrój zdrowia psychicznego np. nerwica, depresja czy choroba psychiczna. Osoba poszkodowana jest zainteresowana odwróceniem negatywnych skutków związanych ze szkodą, która została jej wyrządzona. Kiedy pacjentowi przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym?

Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia – do czego porównać?

Jeżeli chodzi o odszkodowanie za naprawę samochodu (utracony majątek) to możliwe jest pełne wyrównanie wyrządzonej szkody. Było auto – nie ma auta. Jest za to odszkodowanie na nowy pojazd, często lepszy i okazalej wyposażony niż samochód, który uległ kasacji.

Ze szkodami medycznymi jest inaczej, gdyż w takich przypadkach trudno mówić o wygranych i przegranych. Nawet uzyskanie wysokiego odszkodowania nie jest w stanie zrekompensować utraconego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Rozstrój zdrowia – definicja i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

Szkoda wyrządzona na skutek błędu w sztuce medycznej lub zaniedbania personelu może przybrać dwie podstawowe formy:

  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia.

Obydwa przypadki szkody na osobie są podstawą do uzyskania odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Jednak uszkodzenie ciała różni się istotnie od rozstroju zdrowia.

Co to jest rozstrój zdrowia – interpretacja Sądu Najwyższego

Wyroków definiujących zarówno uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia jest wiele. Przytoczę starszy ode mnie, ale wciąż aktualny wyrok Sądu Najwyższego z 1975 roku:

„uszkodzenie ciała jest to (…) oddziałanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp.

Rozstrojem zdrowia natomiast w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziałanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji.”

Sąd Najwyższy rozsądnie zauważył, że czas trwania skutków nie ma w tym przypadku znaczenia dla wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Długotrwałość cierpień i rodzaj skutków ma natomiast znaczenie dla określenia wysokości zadośćuczynienia (i odszkodowania). Oczywiście można się ubiegać także o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego.

Jak walczyć o odszkodowanie za rozstrój zdrowia?

Samo wystąpienie rozstroju zdrowia czy uszkodzenia ciała nie wystarczy, żeby skutecznie powalczyć w sądzie o odszkodowanie. Do tego muszą zostać spełnione pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Należą do nich:

  • szkoda (w tym rozstrój zdrowia psychicznego),
  • związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem, które ją spowodowało,
  • zaistnienie zdarzenia (szkody), które wymagało interwencji lekarza i udzielenia świadczeń medycznych,
  • wina – umyślna lub nieumyślna – osoby, która prowadziła leczenie,
  • działanie osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego w sposób niezgodny z powszechnie uznanymi zasadami medycyny lub jej zaniechanie.

Jeżeli chodzi o uszkodzenie ciała, sprawa wydaje się prosta i nie wymaga dalszego komentarza. Jeśli doszło do pozostawienia fizycznego śladu w tkankach pacjenta, mamy do czynienia z uszkodzeniem ciała.

Wyrok jednak dosyć niejasno odnosi się do rozstroju zdrowia definiując go jako „zakłócenie funkcji organizmu”.

Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego i uszkodzenie ciała

Co to znaczy „zakłócenie funkcji organizmu”? Chodzi np. o nieprawidłowe działanie poszczególnych układów organizmu człowieka. Jeżeli dojdzie zatem do zakłócenia funkcjonowania układu pokarmowego, immunologicznego, oddechowego, wówczas możemy mówić o rozstroju zdrowia. Rozstrój zdrowia może zostać spowodowany np. zakażeniem bakterią. Jeżeli pustoszący organizm drobnoustrój (gronkowiec złocisty) zakłóci działanie układu nerwowego bądź krwionośnego, wtedy możemy mówić o rozstroju zdrowia spowodowanym zakażeniem bakterią.

Za rozstrój zdrowia psychicznego uznaje się wystąpienie u pacjenta nerwicy czy choroby psychicznej. Niekiedy w wyniku błędu lekarskiego pacjent wymaga dodatkowej opieki, a rodzina musi ponieść wysokie koszty leczenia np. w klinice psychiatrycznej.

Prowadzony przeze mnie blog o prawie medycznym to miejsce, gdzie znaleźć można wiele przydatnych informacji na temat praw pacjenta. Pobrać można tutaj również wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz dowiedzieć się więcej na temat kwestii takich jak przymusowe leczenie psychiatryczne , błąd lekarski oraz wielu innych spraw.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: