Jak w Polsce przeprowadzić proces o ustalenie płci?

Michał Grabiec        29 lipca 2014        59 komentarzy

Postępowanie w sprawie korekty płci

Postępowanie w sprawie korekty płci jest dość skomplikowane. Muszę Ci powiedzieć, że praktycznie każda osoba transseksualna, której pomagam w sądowej korekcie płci jest zaskoczona liczbą szczegółów, o które musimy zadbać, by prawidłowo przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany płci. W sieci znajdziesz wiele informacji na temat tego, że taki proces może zostać przeprowadzony samodzielnie przez osobę trans. Błąd. Proces o ustalenie płci (jak każdy inny proces medyczny) wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy.

proces o ustalenie płci

Najważniejsze informacje (FAQ) o sądowej zmianie płci znajdziesz tutaj. Korekta płci w polskim prawie jest dosyć złożona i wymaga dopełnienia wielu formalnych obowiązków procesowych. Całe postępowanie w sprawie zmiany płci jest dość złożone medycznie, a dodatkowo wymaga także dopełnienia kilku czynności urzędowych.

Długo zastanawiano się w orzecznictwie sądowym, jak umożliwić osobom transseksualnym zmianę określenia płci w aktach stanu cywilnego. Ostatecznie Sąd Najwyższy podjął swego czasu uchwałę, która rozstrzygnęła tę kwestię. Chciałbym pokrótce wyjaśnić, jak obecnie wygląda procedura korekty płci na gruncie polskiego prawa.

Stwierdzenie transseksualizmu

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności formalnych, transseksualny pacjent powinien uzyskać od lekarza stwierdzenie, iż jest osobą, której płeć metrykalna (czyli wpisana w aktach stanu cywilnego) jest niezgodna z płcią rzeczywistą. Lekarz (seksuolog) po przeprowadzeniu różnych badań może zadecydować, czy u konkretnego pacjenta następuje zaburzenie identyfikacji płci. Z takim stwierdzeniem można rozpocząć procedurę sądową.

Warto dodatkowo postarać się o odpis dokumentacji medycznej, opisującej procedurę korekty płci danej osoby. Posiadając takie dokumenty, pacjent powinien skierować sprawę do sądu, składając wniosek o zmianę płci. Orzecznictwo sądowe zdecydowało, iż jako stronę pozwaną należy oznaczyć rodziców, w czym z resztą upatruje się wadę tego rozwiązania. Niewątpliwie jest to delikatna materia, a decyzja pacjenta budzi wiele emocji, także u rodziny.

Konieczność pozywania rodziców (występowania przeciwko nim) budzi wiele negatywnych i niepotrzebnych emocji w trakcie całego procesu korekty. Moim zdaniem pacjent powinien być jedynym uczestnikiem takiego postępowania, co wymagałoby wprowadzenia odpowiednich (nowych) regulacji prawnych.

Gdy rodzice nie żyją, należy w pozwie wnieść o ustanowienie kuratora procesowego. Kurator taki będzie prawdopodobnie wyłącznie formalnie brał udział w procesie.
W treści pozwu należy uzasadnić, dlaczego pacjent chce zmienić płeć. Posiadana dokumentacja medyczna, w tym zaświadczenie lekarskie, powinno zostać załączone do pozwu.

Możliwe problemy w trakcie postępowania w sprawie zmiany płci

W toku postępowania sądowego może się zdarzyć, że rodzice pacjenta nie będą się zgadzali na zmianę płci dziecka. Najprawdopodobniej zostaną przesłuchani jako strona postępowania, gdzie będą mogli się wypowiedzieć, co do żądania ustalenia zmiany płci ich dziecka. Nawet jednak negatywna ocena rodziców nie powinna przeszkodzić w wydaniu korzystnego wyroku – najistotniejsze jest zdanie samego powoda (pacjenta) oraz załączone do pozwu dokumenty.

Samo postępowanie o ustalenie płci może natomiast się przedłużyć, co zależy już od natłoku spraw w poszczególnych sądach. Problemem może być także niezbyt korzystna ocena takiego postępowania przez sam sąd, co może się zdarzyć zwłaszcza w mniejszych i mniej otwartych światopoglądowo ośrodkach miejskich. Nie powinno to mieć wpływu na sam wynik procesu – może go natomiast przedłużyć.

Częstą praktyką jest także powołanie dowodu z opinii biegłego seksuologa, co również może wpłynąć na przedłużenie postępowania o kilka miesięcy.

Postępowanie w sprawie korekty płci – ostatnie kroki

Koniec. Postępowanie w sprawie korekty płci zakończyło się. Z prawomocnym wyrokiem orzekającym korektę płci, pacjent powinien udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce jego urodzenia. Urząd następnie powinien wpisać do swoich akt tzw. wzmiankę dodatkową. Odpis aktu urodzenia wydawany jest już z uwzględnieniem dokonanej zmiany.

Różnie wygląda praktyka przypadku zmiany imienia pacjenta. Czasami podstawą do takiej zmiany jest orzeczenie sądu uwzględniające zmianę imienia. Inne urzędy z kolei wymagają zgłoszenia zmiany imienia przez samego pacjenta – co urząd to obyczaj.

Na podstawie zmienionych danych w aktach stanu cywilnego, pacjent może dokonać zmiany innych dokumentów (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku korekty płci, zmianie ulegnie także numer PESEL, przedostatnia cyfra tego numeru jest bowiem uzależniona od płci człowieka.

Prawa pacjenta – warto wiedzieć więcej

Stworzyłem blog o prawie medycznym, w którym poruszam aktualne tematy związane z prawami pacjentów. Moi czytelnicy znajdą tutaj artykuły opisujące m.in. pełnomocnictwo medyczne czy odszkodowanie za błąd lekarski. Zapraszam do lektury wszystkich zainteresowanych.

{ 59 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Zainteresowany 30 lipca, 2014 o 21:08

Panie Mecenasie, jaki wpływ na postępowanie sądowe mają same zabiegi medyczne, których dokonuje pacjent transseksualny? Dokonuje się ich przed czy po takim postępowaniu? Czy w toku postępowania powoływany jest biegły, który stwierdza istnienie zmian lub koniecznośc ich przeprowadzenia? Czy taka opinia jest decydującym dowodem dla wnioskodawcy czy można postępowanie przeprowadzic za pomocą innych środków dowodowych? Dziękuję.

Odpowiedz

Michał Grabiec 31 lipca, 2014 o 22:35

Nie ma znaczenia czy pacjent wykona zabieg operacyjny przed, po czy w trakcie procesu. Jest to bardziej sfera przeżyć psychicznych aniżeli cech czysto fizycznych danej osoby. W toku procesu może zostać powołany biegły, aczkolwiek nie zawsze jest przeprowadzana taka opinia. Wiele zależy od konkretnego sądu, gdyż niekiedy może wystarczyć sama dokumentacja medyczna przedstawiona przez pacjenta. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Zainteresowany 5 sierpnia, 2014 o 14:29

Dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

A 27 marca, 2016 o 23:56

W Polsce nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów operacyjnych przed prawną korektą płci. Jest tak, ponieważ wg prawa byłoby to okaleczenie, a dopiero po zmianie danych staje się korektą.

Odpowiedz

Michał Grabiec 28 marca, 2016 o 10:50

Zgadza się, ale pacjenci często wybierają wykonanie takich operacji za granicą i w Polsce dopiero wtedy przystępują do sądowych procedur. Pozdrawiam i dziękuję za cenną uwagę.

Odpowiedz

Mateusz 8 sierpnia, 2014 o 19:17

Dla mnie cała konstrukcja postępowania procesowego w tej sytuacji także jest sztuczna i jestem w stu procentach przekonany, że powinno to się toczyć w nieprocesie. Abstrahując już nawet od faktu, że art. 189 k.p.c. zasadniczo służy, jak wynika z jego treści, do ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Prawa, a nie faktu. Ale to już może temat do głębszych, dogmatycznych przemyśleń. 🙂 Gratuluję bloga i pozdrawiam.

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 sierpnia, 2014 o 12:02

W pełni się zgadzam, że ta materia powinna zostać uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. Rozumiem, że Sąd Najwyższy musiał otworzyć jakąś drogę prawną dla osób z takim problemem, ale z drugiej strony to prowizoryczne rozwiązanie funkcjonuje już przynajmniej dwadzieścia kilka lat. Sama konstrukcja pozywania własnych rodziców wydaje się co najmniej dziwna. Pozdrawiam serdecznie Panie Mateuszu.

Odpowiedz

Mirosław 16 sierpnia, 2014 o 17:14

A ja się zastanawiam czy słowo „korekta” z kontekście zmiany płci jest poprawnym określeniem. Korekta według mnie to niewielka zmiana, poprawka, tu zaś mówimy o zmianie o 180 stopni 🙂

Odpowiedz

Michał Grabiec 18 sierpnia, 2014 o 19:22

Panie Mirosławie, Sąd Najwyższy faktycznie częściej operuje pojęciem zmiany płci. Natomiast dość powszechnie przyjmuje się, że czynności te są określane jako korekta płci. Może nareszcie nadszedł czas na uregulowanie tego jednolicie, na przykład poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji do kodeksu postępowania cywilnego. Mielibyśmy jednolite nazewnictwo i brak problemów z odpowiednim słownictwem. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Lalka Podobińska 20 października, 2014 o 11:57

Polecam projekt ustawy o uzgodnieniu płci (druk 1469), w którym proponuje się zamianę postępowania z trybu art 189 kpc na tryb nieprocesowy. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w trakcie prac podkomisji.

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 października, 2014 o 12:24

Dziekuję bardzo za komentarz. Znam już ten projekt. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na kalendarz wyborczy i możliwość odłożenia tematu ad acta w związku z kontrowersyjnym charakterem tego zagadnienia. Samo czytanie projektu miało miejsce blisko rok temu. Kilka innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych utknęło już na tym etapie procedury ustawodawczej.

Sam projekt został zgłoszony przez posłów przewodniczącego Palikota. Istnieją pewne obawy, że ekipa rządząca od przyszłego roku nie będzie zainteresowana kontynuowaniem prac nad tym projektem. Zwłaszcza, że był już głosowany wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy.

Pozdrawiam uprzejmie.

Odpowiedz

Michael 14 maja, 2015 o 01:35

Panie Michale mam takie pytanie..Od 11 lat mieszkam za granicq I jestem w trakcie zmiany I czy musze wrocic do polski zeby zlozyl pozew i zmienic dokumenty czy moge to zrobic w kraju ktorym mieszkam?

Odpowiedz

Michał Grabiec 14 maja, 2015 o 09:49

Według polskiego prawa sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania rodziców lub ostatniego miejsca zamieszkania rodziców. Prawdopodobnie będzie Pan musiał stawić się w Polsce (np. celem przebadanie przez biegłego). Natomiast cała procedura od strony prawnej (napisanie pozwu, odbiór korespondencji, udział w rozprawie,) może zostać zorganizowana przez reprezentującego Pana pełnomocnika. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Eliasz 10 lipca, 2015 o 17:27

Panie Mecenasie,
a co jeżeli, od kilku lat nie utrzymuję kontaktu z ojcem, z którym rozwiodła się matka, ponieważ zostawił on całą rodzinę i wyjechał za garnicę bez słowa? Ot, tak? Matka zaś jest negatywnie nastwiona do sprawy i nie sądzę żeby mnie poprała a nawet stawiła się w sądzie. Co wtedy? Co jeśli rodzice nie stawią się w ogóle na sprawie, a ja chcę wykonać swoją zmianę za granicą, ponieważ tam pracując i mając ubezpiecznie mogę liczyć na pokrycie kosztów operacji i częściowej refundacji hormonów?
Bardzo serdecznie proszę o pomoc, ponieważ sprawa ta spędza mi sen z oczu.
Pozdrawiam,
Eliasz

Odpowiedz

Michał Grabiec 13 lipca, 2015 o 10:26

Rodzice, jeżeli żyją, powinni zostać oznaczeni jako pozwani w procesie – nawet jeżeli nie są zainteresowani udziałem w sprawie, wówczas należy ich oznaczyć jako pozwanych i wskazać miejsce zamieszkania (jeżeli nie jest znane można wnieść o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu).

Obecność rodziców na rozprawie nie będzie raczej konieczna – istotniejszy byłby dowód z opinii biegłych.

Odpowiedz

Eliasz 15 lipca, 2015 o 20:11

Bardzo dziękuję za pomoc Panie Mecenasie.

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 lipca, 2015 o 22:29

Jutro 21 lipca 2015 r. będzie miało miejsce drugie czytanie zgłoszonego przez posłankę Grodzką projektu ustawy o uzgodnieniu płci.

W październiku ubiegłego roku napisałem pod tym wpisem Pani Lalce Podobińskiej, że moim zdaniem nie uda się przeprowadzić tej inicjatywy ustawodawczej w tej kadencji. Byłbym bardzo zadowolony myląc się.

Odpowiedz

Aleksander 25 stycznia, 2016 o 11:08

Witam panie mecenasie! Mam takie pytanie, bo w sumie nie wiem jak to zrobic. Aktualnie mieszkam zagranica (Norwegia) gdzie jestem w trakcie zmiany plci (dwie planowe operacje w tym roku), udalo mi sie zmienic imie bez wiekszych problemow w Norwegi. Teraz nie wiem w sumie jak zabrac sie za to w Polsce, czy lepiej poczekac, az dostane papier od lekarza o tym,ze zmiana plci miala miejsce w Norwegi, czy musze od nowa zaczac cala sprawe w sadzie polskim?

Odpowiedz

Michał Grabiec 26 stycznia, 2016 o 18:33

Panie Aleksandrze, dokonanie operacji nie jest niezbędne do wszczęcia postępowania w Polsce. Na pewno warto przetłumaczyć dokumentację medyczną z języka norweskiego na język polski. Potem może Pan wystąpić z pozwem. Z uwagi na terminy sądowe, oczekiwanie na opinię biegłego, sprawa tak czy inaczej trochę potrwa. Pozdrawiam.

Odpowiedz

noti 11 lutego, 2016 o 13:33

Dzień dobry,
Panie Mecenasie, mam pytanie na temat ustawy o zmianie płci przyjętej przez Sejm. W internecie znajduje jedynie informację, iż została ona zawetowana przez prezydenta. Czy jest szansa, że ustawa wejdzie w życie? pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 lutego, 2016 o 19:10

Ustawa rzeczywiście została zawetowana i jej wprowadzenie (pomimo weta prezydenckiego) wymagałoby ponownego przejścia ścieżki legislacyjnej. W obecnej sytuacji politycznej nie widzę szans dla tej ustawy.

Odpowiedz

noti 12 lutego, 2016 o 13:31

dziękuję za szybką odpowiedź, szkoda bo przydałaby się zmiany w tej kwestii, pozdrawiam

Odpowiedz

Iwu 17 czerwca, 2016 o 14:12

Dzień dobry,
co w przypadku kiedy osoba planująca zmianę płci ma już dzieci? Czy taka sytuacja w ogóle jest możliwa? Czy dokonana jest wtedy również korekta aktu urodzenia dziecka?

Odpowiedz

Michał Grabiec 20 czerwca, 2016 o 12:08

Jest możliwa taka sytuacja. Jeżeli osoba transseksualna ma dzieci to oznaczenie dzieci w pozwie jest konieczne (w przeciwnym wypadku grozi nieważność postępowania). Natomiast na pewno nikt z urzędu nie dokona takiej zmiany w akcie USC dziecka. Natomiast prawdopodobnie możliwe byłoby zamieszczenie tzw. wzmianki dodatkowej w akcie USC. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Danuta 22 czerwca, 2016 o 20:37

Dzień dobry Panie Mecenasie,
Jutro moje dziecko orzeczeniem sądu zostanie mężczyzną ( myślę , że nie będzie problemów, bo biegły wydał opinie pozytywną). Mam w związku z tym pytanie czy to sąd wysyła do kierownika stanu cywilnego wyrok i na tej podstawie kierownik s.c. wnioskuje o pesel, czy tez asami musimy taki wniosek napisać i złożyć w urzędzie. Wiem że 2014 r. były zmiany w ustawie o a.s.c i do tego doszła informatyzacja systemów. I czy powinno się do sądu wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Wyrok będzie na pewno potrzebny przy wyrobieniu dowodu czy tez wymiany prawa jazdy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 23 czerwca, 2016 o 16:01

Pani Danuto, trzymam więc kciuki za pozytywny wyrok.

Po uprawomocnieniu wyroku proszę zwrócić się do sądu o odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności (nie wykonalności). Wniosek o numer PESEL (wraz z prawomocnym wyrokiem) należy złożyć w USC, który przekaże wniosek do Ministra Cyfryzacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Danuta 11 listopada, 2016 o 22:10

Drogi Panie Mecenasie,
Sprawa mojego dziecka skończyła się uzyskaniem oczekiwnego wyroku. Chciałam poinformowaać, że to sad z urzędu wysyła do usc wyrok i urzad sam wystepuje o zmianę pesel. Oczywiście do Urzędu nalezy się zgłosic w celu zmiany imienia i odebrania numeru pesel. Życzyłabym wszystkim spotkania w urzedach tak życzliwych osób , jak my spotkaliśmy.

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 listopada, 2016 o 23:47

Gratuluję powodzenia w procesie. Pozdrawiam:)

Odpowiedz

Viktoria 30 maja, 2017 o 12:25

Drogi Panie Mecenasie,

Czy są jakieś zmiany w kodeksie już w sprawie zmiany płci bez postępowania sadowego?
Nie chcę wchodzić na drogę sodową, bo to jest chore, a moi rodzice nie są niczego winni.
Jestem osobą pełno letnia i mam dokładnie 36 lat. Sama decyduje o sobie i chcę jakość ominąć to aby nie krzywdzić swoich bliskich. Dla mnie takie prawo o pozywaniu własnych rodziców jest do niczego, bo osoba pełnoletnia sama decyduje o sobie, kim jest, jak wygląda i co robi.

Odpowiedz

Michał Grabiec 30 maja, 2017 o 12:28

Victorio, zmian nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Chyba, że do władzy szybko dojdzie inna opcja polityczna, ale na to bym nie liczył. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Viktoria 30 maja, 2017 o 20:51

Szkoda. Politycy myślą za wolno i bez sensu realizują cele państwa, nie bacząc na dobro obywateli. Totalny chaos. Tak czy inaczej nie obejdzie się bez drogi sądowej. Mam inne pytania.
1. Czy sad może wydać pozytywny wyrok nawet jakby?
a) nie było osoby pozwanej,
b) nie było zgody na zmianę,
c) utrata zdrowia przez rodzinę.
2. Czy można zastrzec danych osobowych, kontaktowych przed cała rodziną?, bo moje stosunki się pogorszyły, a wręcz od bardzo dawna rodzina mnie wykańcza psychicznie. Chcę zerwać całkowity kontakt i zacząć nowe życie. I aby nikt nie miał do mnie dostępu, moich danych, kontaktów.

Piszę to wszystko jako Ona, lecz uwieziona w ciele mężczyzny. Akceptuję się, chce zacząć nowe życie od nowa jako kobieta, bo jestem wyczerpana ciągłą walką z problemami w rodzinie. Przez ich działania zniszczyłam sobie zdrowie psychiczne.

Odpowiedz

Michał Grabiec 30 maja, 2017 o 22:08

Udział rodziców, małżonka, dzieci w procesie jest konieczny, gdyż bez tego wyrok mógłby zostać uznany za nieważny. Natomiast postawa rodziny może utrudnić postępowanie, jednak umiejętne przeprowadzenie procesu pozwala najczęściej ominąć przeszkody stawiane przez (np.) rodziców niegodzących się na transpozycję swojego dziecka. Pozdrawiam i polecam się w razie potrzeby.

Odpowiedz

Viktoria 1 czerwca, 2017 o 21:37

Dziękuje za odpowiedź Panie Mecenasie. Teraz wszystko rozumiem. Puki co moja zmiana jeszcze nie nastąpi tak szybko, bo jeszcze moje życie to chaos. Ale szczerze samo wystąpienie o to przyprawia mnie o dreszcze, bo wiem że to krzywdzące będzie dla rodziny. Chyba!

Czy spotkał się Pan może, albo uczestniczył w takiej sprawie? , bo chciałabym widzieć jak wygląda reakcja rodziców pozwanych przez dziecko, które che zmienić płeć. Dało by mi to do myślenia i zastanowienia czy w ogóle wkroczyć na drogę sodową.

Odpowiedz

Viktoria 4 czerwca, 2017 o 18:05

Panie Mecenasie
Mam jeszcze jedno pytanie, bo nie wpadłam na to wcześniej. Czy jakby matka się mnie wyrzekła to bym była wolna i mogła robić co chce?, łącznie ze zmianą płci.

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 czerwca, 2017 o 13:06

Taka deklaracja matki nie miałaby wpływu na proces sądowy i możliwość zmiany płci (w Polsce) dopiero po uzyskaniu wyroku. Pozdrawiam.

Andrzej 6 listopada, 2017 o 19:24

Witam. Jestem już po I operacji, sprawa została złożona do sądu okręgowego około 30 dni temu. Problem który się pojawia to nieżyjący rodzice. Pierwszy pozew został odrzucony że względu na brak możliwości pozwu nieżyjąch rodziców. Kolejny jest napisany i złożony. Kogo można pozwac w takim razie skoro obydwoje rodziców nie żyje. Czy ta sprawa nie powinna się odbyć tylko z powodem? Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 listopada, 2017 o 11:54

Panie Andrzeju, nie znam sprawy, ale jeżeli nie zostali oznaczeni żadni pozwani to prawdopodobnie ten pozew też nie odniesie skutku. Czasami lepiej zlecić sprawę prawnikowi i nie martwić się o dość specyficzne wymogi formalne i merytoryczne pozwu o ustalenie płci. Przecież operacji też Pan nie wykonywał samodzielnie. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Andrzej 10 listopada, 2017 o 13:33

Sprawa została zlecona prawnikowi dokładnie 36 dni temu. Napisał pozew doręczył dokumenty, w kwestii pozwanych podał siostrę gdyż rodzice nie żyją – posiłkował się także kuratorem procesowym. Czy sąd w tej chwili nie wie co ma zrobić? Skoro rodzice nie żyją, a wskazuje mu się inne osoby i pozew – do tej pory nie wie m czy jest rozpatrzony , czy nie. Czy sąd ma prawo taki pozew odrzucić jeśli rodzice nie żyją, a powołujemy się na spadkobiercę w ty m wypadku jedna z moich sióstr czy lepiej było wskazać kuratora procesowego wybranego np. przez siebie bądź sąd.

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 listopada, 2017 o 16:39

Panie Andrzeju, jeżeli korzysta Pan z pomocy radcy prawnego lub adwokata to nie powinienem wtrącać się w Pańską sprawę. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Andrzej 11 listopada, 2017 o 14:46

W tej chwili nie rozumiem. Na początku pisze Pan żeby zlecić sprawę adwokatowi, natomiast w tej chwili zaprzeczył Pan że nie powinien się w to wtrącać. (czy chodziło bardziej o to żebym to ja się nie wtrącał?)
Chodzi mi o fakt iż nie wiem co się dzieje z tym pozwem skoro nie dostałem nawet odpowiedzi co do kosztów procesowych – a chociaż to powinno raczej już być tak powiedział radca prawny który prowadzi moją sprawę.
Więc moje pytanie brzmi: Czy jeśli rodzice nie żyją i nie mam kogo pozwać sąd może rozpatrzyć sprawę bez pozwanych, czy też będę zmuszony powołać kogoś innego?

Odpowiedz

Michał Grabiec 12 listopada, 2017 o 20:15

Zasady naszych zawodów (Kodeks Etyki Radcy Prawnego i Kodeks Etyki Adwokackiej) nie pozwalają na ocenę pracy innego radcy prawnego czy adwokata, więc jeżeli Pana pełnomocnik ma swoją wizję prowadzenia sprawy to nie mogę się w to wtrącać. Jest to zrozumiałe, gdyż prosząc profesjonalnego prawnika (radce prawnego lub adwokata) o pomoc powinno obdarzyć się go zaufaniem, a inny prawnik nie powinien oceniać pracy swojego kolegi po fachu. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga 23 stycznia, 2018 o 21:38

Witam serdecznie,
piszę pracę mgr związana z tematem zmiany płci.
Czy może Pan polecić jakąś przydatną literaturę?
Aktualnie jestem na etapach przebiegu procedury od wizyty u seksuologa, przez chirurgiczną zmianę płci, zaś na końcu będę omawiała stosowane u nas powództwo o ustalenie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 25 stycznia, 2018 o 12:47

Dzień dobry, niezwykle przydatna będzie dla Pani lektura bloga:)
A tak zupełnie serio, proszę o kontakt mailowy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina 31 marca, 2018 o 14:33

Witam serdecznie a jak rodzic jest pozbawiony praw też trzeba go pozwać?

Odpowiedz

kim 3 czerwca, 2018 o 21:50

Witam. Mam 16 lat od malego dziecka czuje ze plec mojego mozgu jest nie zgodna z plcia w ktorej sie urodzilem. Jestem od 3 lat w UK i nie wiem jak tu bedzie to wygladalo. Czy moge miec angielskie potwierdzenie o trans-sexualnosci ktore przetlumacze na jezyk polski? Czy moge po uzyskaniu potwierdzenia o trans-sexualnosci zaczac leczenie hormonalne i po leczeniu miec tu operacje? Czy po operacji moge zlozyc papiery o uznanie korekty plci w polsce? Czy jak bede miec zmieniony wyglad, moge uzuwac starego dowodu /paszpostu by leciec do polski? I jak z tym sadem: Jaki sad? Czy bedziemy musieli latac z UK do polski czy moge to jakos zalatwic w ambasadzie?

Odpowiedz

Michał Grabiec 11 listopada, 2018 o 13:59

Jeżeli urodzila się Pani w Polsce, koniecznie trzeba przeprowadzić proces o ustalenie płci. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Iwona 25 listopada, 2018 o 23:17

Witam,
mam pytanie dotyczące możliwości wniesienia sprawy o ustalenie płci. Czy może zrobić to osoba niepełnoletnia (chłopak ma 17 lat)? Biologicznie jest już mężczyzną, ale ciągle nie ma zmiany danych metrykalnych. W sytuacji szkolnej jest to poważny problem – zahaczamy tu o fałszowanie dokumentów. Nie wiem, jak mu pomóc, uchronić go przed uprzedzeniami i niewiedzą innych a jednocześnie być w zgodzie z przepisami. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Michał Grabiec 26 listopada, 2018 o 12:40

Dzień dobry, wniesienie sprawy w takiej sytuacji jest możliwe, chociaż procedura wygląda nieco inaczej. A jak rodzice (rodzic) odnoszą się do kwestii zmiany płci? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 26 listopada, 2018 o 23:07

Rodzice i cała rodzina bardzo go wspierają, dlatego wszystkie procesy medyczne były rozpoczęte już kilka lat temu. Dzisiaj ten proces jest właściwie zakończony, brakuje tylko możliwości zmiany danych metrykalnych. Bardzo się cieszę, że jest jakaś szansa na przyspieszenie tego procesu. Czy mogę liczyć na jakieś wskazówki?

Odpowiedz

Michał Grabiec 27 listopada, 2018 o 21:02

Oczywiście. Kluczowe będzie prawidłowe sporządzenie pozwu o ustalenie płci. Sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania rodziców powinien rozpoznać całą sprawę. W związku z tym, że osoba trans jest niepełnoletnia, w jej zastępstwie proces powinien prowadzić przedstawiciel ustawowy – rodzic. Jednak w sytuacji, gdy rodzice mają być stronami postępowania (pozwanymi), wówczas innego przedstawiciela powinien wyznaczyć sąd opiekuńczy. Sprawa jest jak najbardziej do poprowadzenia, jednak przyznam, że osoba niemająca doświadczenia w procesach sądowych może się we wszystkim nieco pogubić. Rzecz jasna, nasza kancelaria gotowa jest podjąć się prowadzenia sprawy. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwona 28 listopada, 2018 o 11:14

Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź, która daje nadzieję na przyspieszenie procesu. Będę dzisiaj kontaktować się z uczniem i jego rodzicami, przekażę wszystkie informacje i adres Pana kancelarii. Mieszkamy po sąsiedzku, jesteśmy z Rudy Śląskiej, więc tym bardziej się cieszę, że nie dzielą nas duże odległości. Mam nadzieję, że sprawa ruszy i już na maturze w 2020r. nasz podopieczny będzie mógł być sobą. Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś problemy, będę się z Panem kontaktować. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam!

Odpowiedz

Michał Grabiec 29 listopada, 2018 o 19:33

To ja dziękuję. Jesteśmy po to aby pomagać w takich przypadkach. Pozdrawiam MG.

Odpowiedz

Marta 21 marca, 2019 o 14:15

Witam,

Co z dokumentacją medyczną takiej osoby. Osoba, która zmienia płeć zmienia również pesel, imię i nazwisko, więc czy dokumentacja medyczna osoby po zmianie płci powinna być połączona z dokumentacją sprzed zmiany czy zupełnie na odwrót? I co najważniejsze czy jest jakaś ustawa, która to reguluje?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 21 marca, 2019 o 20:12

Dzień dobry Pani Marto, pozwoliłem odpowiedzieć Pani bezpośrednio e-mailem. Pozdrawiam. MG

Odpowiedz

Kate 10 kwietnia, 2019 o 13:52

Witam,
Jak wygląda sytuacja wytaczania takiego pozwu gdy jeden z rodziców nie żyje od siedmiu lat a drugi z rodziców miał odebrane prawa rodzicielskie na bardzo wczesnym etapie z powodu rozwodu? Czy cokolwiek w sytuacji zmienia to, że po 2012 roku z powodu śmierci matki miałam ustalonego opiekuna prawnego? Sytuacja wydaje mi się mocno skomplikowana i nie za bardzo wiem z której strony się za nią wziąć.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 10 kwietnia, 2019 o 14:10

Dzień dobry, sytuacja jest faktycznie zagmatwana, jednak wiemy jak się wychodzi z takich problemów:)
Bardzo proszę o kontakt, chętnie podejmiemy się prowadzenia sprawy. Pozdrawiam. MG.

Odpowiedz

Aleksander 20 października, 2019 o 19:40

Witam,
Mieszkam w UK od 3 lat, ale prawnie jestem obywatelem Polski. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną diagnozę wydaną przez dwóch lekarzy w Szkocji dzięki której od 1,5 roku legalnie mam podawane hormony. Plus, pół roku temu miałem pierwszą operację (mastektomia). Moje pytanie brzmi, czy dana diagnoza wystawiona przez Brytyjskich lekarzy będzie brana pod uwagę, kiedy złożę wniosek do sądu w sprawie zmiany płci metrykalnej. Czy w ogóle ma ona jakąkolwiek wartość.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Grabiec 21 października, 2019 o 20:41

Dzień dobry. Postępowanie o uzgodnienie płci metrykalnych osób leczonych za granicą wygląda nieco inaczej niż w przypadku pacjentów „krajowych”. Prowadzimy takie procesy dość często, często zachodzi konieczność przetłumaczenia dokumentacji medycznej, być może wykonanie jakichś dodatkowych badań. Proszę o przesłanie dokumentacji medycznej na mój e-mail: m.grabiec@gw-legal.pl
Przeanalizuję dokumenty i zaproponuję sposób działania w Pana przypadku. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aleksander 28 października, 2019 o 20:32

dziękuje bardzo!
Email został wysłany

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: