Podstawowe obowiązki lekarza chcącego prowadzić indywidualną praktykę lekarską

Michał Grabiec        03 września 2014        2 komentarze

Jedną z przewidzianych przez ustawę form wykonywania działalności zawodowej przez lekarza jest indywidualna praktyka lekarska.

Lekarz żeby móc otworzyć taką działalność musi spełnić kilka warunków. Chciałbym Ci wyjaśnić jakie podstawowe warunki muszą zatem zostać spełnione, aby lekarz w sposób prawidłowy mógł rozpocząć prowadzenie działalności.

Pierwszym i w zasadzie najważniejszym warunkiem jest posiadanie przez lekarza prawa wykonywania zawodu. Warunki przyznawania tego uprawnienia określają odrębne przepisy stanowiące m.in. o konieczności ukończenia studiów medycznych czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Centralny Rejestr Lekarzy RP prowadzi Naczelna Izba Lekarska.

Prawo wykonywania zawodu nie może zostać wobec lekarza zawieszone. Zawieszenie wykonywania zawodu jest jedną z kar dyscyplinarnych orzekanych wobec lekarza za przewinienie zawodowe. Więcej o samym postępowaniu dyscyplinarnym znajdziesz tutaj. Wobec lekarza nie może zostać także orzeczone przez sąd karny pozbawienie wykonywania zawodu lub zawieszenie wykonywania zawodu.

Kolejnym koniecznym warunkiem dla prowadzenia praktyki lekarskiej jest dysponowanie pomieszczeniem (gabinetem), w którym będzie prowadzona działalność. Pomieszczenie musi być odpowiednio wyposażone, w sposób właściwy dla konkretnego zakresu działalności.

Pozytywną opinię co do warunków sanitarnych w pomieszczeniu przeznaczonym do prowadzenia działalności leczniczej musi wydać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Koniecznym warunkiem jest także wpisanie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa przewiduje ponadto obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na koniec chciałbym dodać, że lekarze praktykujący wyłącznie w miejscu wezwania (np. w domu pacjenta) lub wyłącznie w szpitalu, nie mają obowiązku spełnienia wymagania dotyczącego dysponowania odpowiednim pomieszczeniem. Natomiast każdy lekarz chcący praktykować w ramach określonej dziedziny medycyny powinien posiadać specjalizację w tej konkretnej dziedzinie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

dorra 22 kwietnia, 2015 o 10:01

Właśnie jestem na początku drogi i planuję otwarcie takiej praktyki i szukam ciekawych informacji. Fajnie że internet pozwala dotrzeć do tylu ciekawych informacji jak te tutaj. Natomiast odnośnie samego założenia godnym polecenia jest też ten artykuł bo wydaje mi się wszystko zebrali tu w jednym miejscu
http://cenabiznesu.pl/-jak-zalozyc-gabinet-lekarski

Odpowiedz

Michał Grabiec 22 kwietnia, 2015 o 18:53

Polecam też wpis http://blogoprawachpacjenta.com.pl/rejestracja-podmiotu-leczniczego-i-indywidualnej-praktyki-lekarskiej-pielegniarskiej/. Tutaj bardziej konkretnie o rejestracji praktyki lekarskiej. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: