Odpowiedzialność ubezpieczyciela za naruszenie praw pacjenta

Michał Grabiec        17 września 2018        Komentarze (0)

Pan Przemek czyli nasz lokalny listonosz kilka chwil temu przyniósł do kancelarii świeżą pocztę. W jednej z przesyłek było pismo ubezpieczyciela podmiotu leczniczego wzywające do uzupełnienia dokumentacji związanej ze zgłoszoną szkodą mojej klientki. Nic nadzwyczajnego, gdyż z przepisów wynika, że szpitale, kliniki czy indywidualne praktyki lekarskie muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Pewną nowością jest natomiast to, że szpitale zaczynają przekazywać swoim ubezpieczycielom dokumentację związaną z naruszeniem praw pacjenta. Więcej informacji o odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta znajdziesz w artykule mieszczącym się pod tym linkiem

Dotychczas ubezpieczyciele nie chcieli brać odpowiedzialności za naruszenia praw takich jak – prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody na leczenie.

Kto odpowiada za naruszenie praw pacjenta?

Całe zamieszanie powstało wokół interpretacji przepisów jednej z ustaw (dla zainteresowanych: ustawa z dnia 15 kwietnia 20111 roku o działalności leczniczej). Zgodnie z tą ustawą, odpowiedzialność cywilna obejmuje „szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych„.

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta spoczywa na szpitalu czy konkretnym lekarzu.  Nie było natomiast pewności czy naruszenie praw pacjenta może wchodzić w zakres polisy OC szpitala (czy też konkretnego lekarza).

Jednak w jednym z wyroków Sąd Apelacyjny w Katowicach  stanął na stanowisku, że prawa pacjenta  prawa pacjenta są w bardzo ścisły sposób powiązane z procesem leczenia i nakładają określone obowiązki na leczących. Jest to  rozsądny wyrok wzmacniający pozycję pacjenta w walce o zadośćuczynienie

Czy wszystkie naruszenia są objęte odpowiedzialnością OC? 

Otóż nie. Sąd Apelacyjny dość wyraźnie wskazał, że chodzi tylko o takie prawa jak:

  • prawo do świadczeń zdrowotnych z aktualną wiedzą medyczną;
  • prawo do informacji;
  • prawo do wyrażenia zgody na leczenie.

Przywołane prawa pacjenta nierozerwalnie wiążą się z procesem leczenia i z niego wynikają, gdyż pacjent ma prawo do uzyskania pełnej i udzielonej w przystępnej formie informacji o stanie swojego zdrowia, postawionym rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia, dających się przewidzieć następstwach leczenia.

Znaczy to, że jeżeli w szpitalu naruszono Twoją godność (na przykład osoby z personelu administracyjnego wchodziły do gabinetu w trakcie krępującego badania), wówczas proces sądowy powinien toczyć się przeciwko bezpośredniemu sprawcy szkody, a nie przeciwko jego ubezpieczycielowi.

Jak widzisz, diabeł tkwi w szczegółach. A pomyłka może skutkować oddaleniem powództwa o zadośćuczynienie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: