Likwidacja standardów opieki okołoporodowej zagrożeniem dla ochrony praw pacjenta

Michał Grabiec        12 grudnia 2016        Komentarze (0)

Zdania są podzielone. Jedni stoją na stanowisku, że Rozporządzenie* jest potrzebne, inni, że jest to dublowanie obowiązków i nakładanie sztywnych ram na uprawianie sztuki jaką jest medycyna.

W krytyce dotychczasowego stanu prawnego (i medycznego) prym wiodła Naczelna Rada Lekarska. Organizacje reprezentujące pacjentów protestują przeciwko likwidowaniu standardów, których wprowadzenie miało dobry wydźwięk. Szczególnie jeżeli chodzi o jakość tego dokumentu.

nurse-309792_640O co chodzi? Została znowelizowana ustawa o działalności leczniczej. Na podstawie tej ustawy minister zdrowia mógł wydawać akty prawne, które regulowały sposób niesienia pomocy medycznej pacjentom.

W ten sposób właśnie uregulowano standardy opieki okołoporodowej.

Na podstawie nowych przepisów minister będzie mógł określić jedynie organizacyjne wymagania  (np. wyposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczych), ale już nie to co jest leczeniem zgodnym z aktualną wiedzą medyczną.

Nie chciałbym niesłusznie robić z siebie autorytetu w dziedzinie opieki okołoporodowej, więc postanowiłem zasięgnąć informacji u źródła.

Ginekolodzy z którymi porozmawiałem:

  • po pierwsze  – nie wiedzą o takich planach ministerstwa;
  • po drugie – mają mieszane uczucia co do tego pomysłu.

Raczej istnieje zgoda specjalistów co do tego, że bardziej kompetentne do wydawania standardów opieki są towarzystwa naukowe – np. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Zresztą zalecenia PTG są bardziej szczegółowe niż standardy ministerialne.

Z drugiej jednak strony zachowanie zgodne ze standardami stanowi pewien wentyl bezpieczeństwa dla ginekologów i położników. Zawsze mogą bronić się tym, że działali zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy. Trudny orzech do zgryzienia.

Istnienie standardów ma jednak swoje pozytywy. Dobrze ocenia ich funkcjonowanie krajowy konsultant ds. ginekologii położnictwa. Powszechnie uważa się także, że wpłynęły na poziom ochrony praw kobiet i wyznaczyły w pewnym zakresie standardy realizowania praw pacjenta (np. do poszanowania godności i intymności poprzez obowiązek „nawiązania i utrzymania kontaktu z rodzącą i z osobą bliską, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej” – załącznik do rozporządzenia).

Jest jeszcze jeden aspekt pozwalający na krytykę nowego stanu prawnego. Ogrom pracy jaka jest wykonywana z nowo narodzonym człowiekiem wykonują położne. Tej nowelizacji nikt z położnymi nie skonsultował. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie w 2019 roku.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: