Kiedy przedawniają się sprawy przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Michał Grabiec        30 lipca 2014        Komentarze (0)

Kilkukrotnie pisałem już na blogu o Wojewódzkich Komisjach ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zaobserwowałem też, że pacjenci nie są świadomi ograniczeń czasowych do dochodzenia roszczeń przed komisjami. Przytoczę zatem kilka istotnych zagadnień związanych z tym, kiedy można zgłaszać wnioski o ustalenie zdarzenie medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Pierwszym ograniczeniem czasowym jest data wprowadzenia w ustawie przepisów o komisjach. Przepisy przewidujące orzekanie komisji weszły w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. W związku z tym, przed tym zespołem nie można dochodzić spraw, które miały miejsce przed tą datą. Nie można wtedy skutecznie żądać ustalenia zdarzenia medycznego.

Wniosek wnosi się w terminie  roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo  w terminie roku od śmierci pacjenta.

Jeżeli wnioskodawca nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o tym zdarzeniu ( np. o zakażeniu ), wtedy wniosek należy również złożyć także w terminie roku od powzięcia wiedzy o zdarzeniu, ale nie później niż 3 lata od momentu zdarzenia czyli np. zakażenia wirusem.

Z kolei w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest spadkobierca (spadkobiercy) pacjenta to wyżej opisany roczny termin nie biegnie do czasu zakończenia postępowania spadkowego wszczętego np. złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Dopiero po prawomocnym ustaleniu osób dziedziczących po pacjencie rozpoczyna bieg roczny termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

Ustawodawca nie przewidział jednak co w przypadku jeżeli postępowanie spadkowe się przedłuża i potencjalny spadkobierca może nie zdążyć z 3 letnim terminem do złożenia wniosku. Brak tutaj precyzyjnego opisania czy również 3 letni termin nie biegnie czy też po tym okresie wygasa prawo do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia przed komisją. Wydaje się, że przepisy powinny zostać w tym miejscu dopracowane.

Warto na koniec dodać, że w sytuacji gdy za zdarzenie (objęte wnioskiem) wobec personelu szpitala toczy się sprawa przed organami dyscyplinarnymi lub postępowanie karne, wtedy postępowanie przed komisją zawiesza się. Natomiast gdy komisja ustali, że sprawa jest przedmiotem postępowania cywilnego, wówczas postępowania przed komisją nie wszczyna się albo się je umarza.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: