Hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym w praktyce

Michał Grabiec        31 października 2022        Komentarze (0)

Jak wygląda hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym w praktyce? Jak długo trwa pobyt w szpitalu psychiatrycznym? Postępowanie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym to broń dużego kalibru. Jest to tak naprawdę pozbawienie wolności osoby, której dotyczy wniosek. Dlatego też postanowienie sądu o umieszczeniu pacjenta w zamkniętej placówce musi zostać poprzedzone postępowaniem, które jednoznacznie wykaże, że taka hospitalizacja jest dla pacjenta korzystna.

Na postanowienie sądu trzeba z kolei poczekać. Brawurowe reformy wymiaru sprawiedliwości sprawiły, że czekamy bardzo długo na wyrok czy postanowienie sądu. Natychmiastowa reakcja sądu w tak ważnej sprawie jest rzadkością, mimo że ustawa nakazuje przeprowadzenie pierwszego posiedzenia w terminie kilkunastu dni od złożenia wniosku. Tyle teorii. Więcej o przebiegu postępowania o umieszczenie w szpitalu na podstawie złożonego wniosku o leczenie psychiatryczne przeczytasz w artykule pod tytułem „Jak długo trwa postępowanie o przymusowe leczenie w szpitalu?”

Hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym

Hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym

Jak wygląda hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym? Warto tu zauważyć, że szybciej rozpatrywane są sprawy nagłe. Często zdarza się, że choroba psychiczna daje o sobie mocniej odczuć. Pojawiają się omamy, agresja, zaburzenia postrzegania rzeczywistości. Jeżeli pojawią się groźby użycia przemocy lub targnięcia na własne życie przez chorego, wtedy zastosowanie może (lub raczej powinna) znaleźć doraźna hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy:

„dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.”

Kiedy do szpitala psychiatrycznego?

W praktyce zdarzają się różne sytuacje uzasadniające wezwanie pomocy medycznej. Odkręcenie gazu przez chorego, postrzeganie osób najbliższych jako najgorszych wrogów nasłanych przez obce mocarstwa (częsty przypadek), urojenia dotyczące prób otrucia pacjenta, bieganie z ostrymi przedmiotami czy stawanie na balustradzie balkonu. To wszystko uzasadnia wezwanie karetki pogotowia – pacjent stanowi wówczas bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego bądź innych osób.

Jak wygląda obserwacja w szpitalu psychiatrycznym?

Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego powinien pacjenta przekazać do szpitala psychiatrycznego na doraźną obserwację, która podlega kontroli sądowej. Z tą kontrolą i generalnie zaangażowaniem sądów w tego rodzaju sprawy bywa różnie, ale to już inna kwestia.

Jak długo trwa powinien trwać taki pobyt? Ustawa mówi, że do czasu ustania „przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody.” Czyli pacjent powinien opuścić szpital gdy przestanie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych osób. O wypisaniu pacjenta przyjętego bez zgody, szpital powinien powiadomić sąd opiekuńczy.

Jak wygląda pobyt w szpitalu psychiatrycznym? 

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz charakterystyki danej placówki. Warto zaznaczyć, że każdy pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest unikalny i dostosowany do potrzeb konkretnego pacjenta. Ostateczny kształt leczenia zależy od diagnozy, reakcji na terapie oraz współpracy pacjenta z personelem medycznym.

Pacjent może domagać się pozostawienia go w szpitalu. Musiałby jednak zrozumieć, że taki pobyt może być dla niego korzystny, co wcale nie jest takie oczywiste. Szpital psychiatryczny bez zgody nie rozwiązuje wszystkich problemów. To nie budzi żadnych wątpliwości w dyskusji prawnej czy medycznej.

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w trybie nagłym: doraźne i chwilowe

Hospitalizacja psychiatryczna w trybie nagłym jest pomocą doraźną i chwilową. Wiele osób potrzebuje wsparcia środowiskowego, takiego jak chociażby w otwieranych powoli centrach zdrowia psychicznego. Czy te placówki spełnią swoje zadania, czas pokaże.

Na stronach rządowych pojawiły się natomiast założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany raczej kosmetyczne. Bez najważniejszej moim zdaniem – uregulowania procedury zobowiązania pacjenta do leczenia w trybie innym niż szpitalny (zamknięty).

Chodzi o to, by pacjent podlegał luźniejszej kontroli sądowej, ale musiał podejmować aktywnie terapię, odbywać regularne wizyty psychiatryczne. Można w ten sposób pomóc wielu pacjentom, którzy nie wymagają leczenia zamkniętego, ale z pewnością potrzebują już pilnej pomocy psychiatrycznej.

Przymusowe leczenie psychiatryczne – jak wygląda i kiedy do niego dochodzi?

Przymusowe leczenie psychiatryczne budzi wiele kontrowersji i wymaga złożonych procedur. Decyzję o poddaniu pacjenta przymusowej hospitalizacji podejmuje lekarz psychiatra w sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia chorego, a jego zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne. Istnieje także możliwość przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody pacjenta, które może być konieczne, gdy osoba nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

Procedury te mają mocne podstawy ustawowe i wymagają aktywnego uczestnictwa sądu, który analizuje zasadność podejmowanych decyzji. Przymusowe leczenie psychiatryczne odbywa się również w trybie nagłym, gdy pacjent jest zagrażający dla siebie lub innych. Proces ten, choć niezbędny w sytuacjach krytycznych, wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak problemy z terminami czy konieczność uzyskania opinii biegłych. Zrozumienie tych procedur jest istotne zarówno dla społeczności medycznej, jak i dla pacjentów, gdyż dotyczy ochrony zdrowia psychicznego jednostki, jednocześnie poddając te procedury dyskusji nad optymalizacją i prawami pacjentów.

Kiedy karetka zabiera do szpitala psychiatrycznego?

Decyzja o transporcie do szpitala psychiatrycznego zwykle jest podejmowana przez profesjonalistów medycznych, a także może być poprzedzona oceną lekarza psychiatry lub psychologa. Ważne jest, aby taka interwencja odbywała się z poszanowaniem praw pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kiedy karetka zabiera do szpitala psychiatrycznego? Dzieje się tak w sytuacjach, gdy istnieje pilna potrzeba interwencji psychiatrycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Może to być:

  • Zagrożenie samobójcze
  • Zagrożenie dla innych
  • Stan agresji lub dezorganizacji
  • Zaburzenia psychiczne wymagające natychmiastowej oceny.

Przymusowe leczenie psychiatryczne – ile trwa?

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym – ile trwa? W przypadku terapii psychiatrycznej czas leczenia może wynosić kilka miesięcy do kilku lat. Jednak jeśli nie zostanie potwierdzona obecność choroby psychicznej, pacjent powinien zostać zwolniony ze szpitala. Istotnym ograniczeniem w przypadku przymusowej obserwacji jest jej czas trwania, który nie może przekroczyć 10 dni. W tym okresie pacjenta nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu, który mógłby wpłynąć na jego stan psychiczny.

Naszą specjalizacją jest prawo medyczne. Zachęcamy do sprawdzenia:

Źródło ilustracji: pixabay.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: