Co wchodzi w zakres szkody majątkowej?

Michał Grabiec        19 stycznia 2015        Komentarze (0)

O odszkodowaniu medycznym napisałem w różnych kontekstach kilkukrotnie, np. we wpisie naprawienie szkody z tytułu błędu medycznego. Nie opisałem dotychczas istotnego podziału odszkodowań na uwzględniające: rzeczywistą stratę lub utracone korzyści.

Raczej nie nastręcza trudności wyobrażenie sobie co to jest rzeczywista strata. Jest to bowiem faktycznie ponoszony przez pacjenta koszt.

W zakres straty rzeczywistej mogą wchodzić m.in. koszty :

  1. leczenia;
  2. rehabilitacji;
  3. opieki pielęgniarskiej;
  4. nabycia aparatów, protez, wyrobów medycznych;
  5. dostosowania do wykonywania nowego zawodu (nabycia nowych umiejętności);
  6. zakupu samochodu (również ze specjalistycznym wyposażeniem).

Powyższe wyliczenie jest jedynie przykładowe. Czym są natomiast utracone korzyści? Jest to przede wszystkim utracony dochód, który pacjent uzyskałby gdyby nie wyrządzono mu szkody.

W zakres utraconych korzyści mogą wchodzić m.in.:

  1. utrata zarobku z tytułu wykonywania umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych (nazywanych często umowami śmieciowymi);
  2. utrata zarobku z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej;
  3. utrata potencjalnych zarobków danej osoby.

Jak zapewne widzisz, utracone korzyści dotyczą szkody w sensie raczej hipotetycznym. Nie można bowiem zawsze przewidzieć czy dana osoba realnie mogłaby (np. ze względu na wiek czy chorobę) pracować w pełni efektywnie. Czasami należy oszacować ile zarabiałaby osoba, która nie rozpoczęła jeszcze życia zawodowego, lecz dopiero się uczy.

Sądy jednak nie mają większego problemu z uwzględnianiem szkody również w postaci utraconych korzyści – wymaga to jednak wnikliwego procesu dowodzenia i zbadania okoliczności towarzyszących danemu przypadkowi.

Nie istnieją przeciwwskazania aby w jednym postępowaniu połączyć dochodzenie roszczeń z tytułu rzeczywistej straty i utraconych korzyści.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: