Co to jest prawna zmiana płci?

Michał Grabiec        19 listopada 2018        Komentarze (0)

Prawna zmiana płci to nic innego jak przejście wszystkich etapów formalnych, niezbędnych do uznania, że osoba transseksualna jest innej płci niż ta stwierdzona w akcie urodzenia.

Wprawdzie nie spotkałem się z taką definicją w znanych mi pozycjach ksiażkowych, jednak możemy pokusić się o utworzenie takiego pojęcia  na potrzeby niniejszego tekstu. Zresztą często taka definicja funkcjonuje w środowiskach osób trans, więc możemy się nim jak najbardziej posługiwać.

  • Prawna zmiana płci – etap I (Proces sądowy)prawna zmiana płci

Prowadzimy postępowanie sądowe o ustalenie płci. Piszemy pozew, zbieramy dowody, formułujemy tezy dowodowe. Po uiszczeniu niezbędnej opłaty kierujemu sprawę do sądu okręgowego. Po mniej więcej kilku miesiącach możemy poszczycić się wyrokiem, w którym sąd ustala płeć naszego powoda. Jak wygląda wyrok o ustalenie płci? Bardzo proszę, kliknij w link z artykułem do bloga.

Po wyroku musimy jeszcze poczekać kilka tygodni na jego uprawomocnienie. Tylko prawomocny wyrok stwierdza w świetle prawa, że płeć osoby trans została ustalona sądownie. Prawomocność, stwierdza urzędową pieczęcią sąd.

Zresztą najważniejsze informacje o procesie o ustalenie płci znajdziesz w artykule pt. „Najważniejsze pytania (FAQ) w procesie o ustalenie płci„.

  • Prawna zmiana płci – etap II (Urzędy państwowe)

Sąd przesyła odpis wyroku do właściwego urzędu stanu cywilnego. I tutaj jest różnie. Czasami sądy potrafią wysłać taki wyrok całkiem szybko i nie potrzebują do tego dodatkowej motywacji. Niekiedy jednak warto jest napisać do sądu, żeby przesłał do USC wyrok sądu. Urzęd po otrzymaniu wyroku dokonuje wzmiankę dodatkową do aktu urodzenia. Nie jest sporządzany całkiem nowy akt, ale w tym zaktualizowanym dokumencie mamy już stwierdzone, że jestemy osobą pożądanej przez nas płci.

USC musi przesłać zaktualizowany odpis aktu urodzenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? Dlaczego? To w ministerstwie nadawany jest nowy numer PESEL. A niektóre cyfry w PESELU łączą się z określoną płcią. Ta informacja musi zatem zostać zaktualizowana.

  • Prawna zmiana płci – etap III (Finał)

Po zakończeniu powyższych etapów, możemy przystąpić do fizycznej wymiany dokumentów – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. Można także zmienić w USC imię, na to, którym osoba trans z reguły od dawna się już posługuje. I czekamy na wydanie dokumentów.

W zasadzie to wszystko.

Po etapie prawnej zmiany płci można działać dalej i umawiać się na zgodną z polskim prawem chirurgiczną zmianę płci. Przed tymi formalnościami, nie uda nam się wykonać tych zabiegow z poszanowaniem zasad polskiego prawa (co nie znaczy, że nie można takich operacji wykonać wcześniej w innych krajach).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: