Co to jest leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną?

Michał Grabiec        20 października 2016        Komentarze (0)

Aktualna wiedza medyczna to podstawa przy poprawnie prowadzonym leczeniu. Czytając opinie sporządzone przez biegłych powołanych w postępowaniu sądowym lub przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych, często trafia się na ogólnikowy zwrot, że „leczenie było wykonywane zgodnie / niezgodne z aktualną wiedzą medyczną”. Co to dokładnie oznacza? Jest to zwrot, który często kończy dalsze dociekania i badanie tematu. Przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy rozpoznawane komisje ds. zdarzeń medycznych.

Co znaczy enigmatyczny zwrot – aktualna wiedza medyczna?

doctor-161345_640Już w ustawie o zawodzie lekarza przeczytasz, że:

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”

Przyjęło się, że aktualna jest wiedza, która nie jest przestarzała. W medycynie posługiwanie się nowymi technikami i technologiami jest szczególnie istotne, gdyż ta dziedzina podlega ciągłym i dynamicznym zmianom.Lekarz powinien zatem śledzić postęp wiedzy medycznej i na jej podstawie wykonywać swój trudny i szlachetny zawód. Oczywiście nie jest możliwe śledzenie wszelkich dostępnych nowości  i podążanie za nimi w swojej pracy zawodowej.

Mielibyśmy wówczas do czynienia z szeroko zakrojonym eksperymentem medycznym. Nie wszelkie nowe technologie są bowiem dostatecznie sprawdzone i uznane za bezpieczne. Wskazania co do tego, jak lekarz powinien w danej sytuacji zrobić (jaką metodę leczniczą czy diagnostyczną zastosować) tworzą instytuty, towarzystwa naukowe zajmujące się opracowywaniem standardów z określonego obszaru medycyny.

Nie tylko standardowe przypadki

No i kolejna trudność. Medycyna często dotyczy sytuacji niestandardowych. Podstawowa wiedza medyczna często nie wystarczy, gdy dany przypadek zapadł na poważną chorobę. W takich okolicznościach ścisłe zastosowanie się do wytycznych naukowych może skutkować popełnieniem pomyłki przez lekarza. Wytyczne stanowią bowiem pewien schemat, a zatem mogą (i powinny) w określonych okolicznościach być modyfikowane przez praktyków – lekarzy.

Dotyczy to wielu przypadków. Przykładowo przymusowe leczenie psychiatryczne może nastąpić po wnikliwej analizie specjalistów, którzy każdą sprawę rozpatrują indywidualnie. Odnoszą się do wiedzy medycznej, jednak biorą pod uwagę wiele czynników związanych z konkretną sprawą.

Jak zauważysz kilka akapitów wyżej (cytat przepisu), lekarz powinien posługiwać się metodami, które są mu dostępne. Nie można bowiem zarzucić lekarzowi, że nie zastosował drogiej i innowacyjnej metody, jeżeli szpital nie dysponuje odpowiednim sprzętem czy lekami.

Kolejną kwestią jest działanie zgodnie z zasadami etyki oraz należytą starannością. To też jest składnik leczenia, który w przypadku procesu o błąd w sztuce bada sąd. Niekiedy właśnie ten standard podwyższonej staranności jest przyczyną błędów leczniczych czy diagnostycznych. A sprawa trafia do sądu.

Szukasz odpowiedzi na pytania związane z prawami pacjenta? Zapraszam na blog o prawie medycznym. Znajdziesz tu wiele istotnych informacji, a także podpowiedzi, jak sporządzić pisma, np. wniosek o ubezwłasnowolnienie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grabiec Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grabiec z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.grabiec@grabiec-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: