Marzec 2015

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z tytułu błędu medycznego

Michał Grabiec        16 marca 2015        Komentarze (0)

Często odbieram telefony od osób pragnących się dowiedzieć czy pokrzywdzony błędem medycznym powinien aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. Każda sytuacja procesowa jest inna, jednak generalnie uważam, że warto. Dlaczego? Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Tak wygląda definicja pokrzywdzonego w przepisach kodeksu postępowania karnego. Kluczową […]

Czy moja sprawa o błąd medyczny jest przedawniona?

Michał Grabiec        15 marca 2015        136 komentarzy

W zakresie możliwości dochodzenia roszczeń cywilnych zasadą jest to, że ulegają one przedawnieniu. Generalnie redakcja przepisów jest dość prosta i ich interpretacja nie powinna nastręczać większych wielkich trudności. W praktyce różnie to bywa, niekiedy trudno ocenić kiedy rozpoczął się bieg terminu przedawnienia. Sprawa o błąd medyczny może się przedawnić i chciałbym Ci opowiedzieć jak wygląda […]

Błędy medyczne a klasyczna literatura rosyjska

Michał Grabiec        10 marca 2015        6 komentarzy

Ostatnio dość niespodziewanie na kartach książki zetknąłem się z fragmentem dotyczącym błędów medycznych. Na jednej ze stron “Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego znalazłem taki fragment rozmowy Pani Chachłakow ze starcem Zosimą – ” Co będzie, jeżeli, na przykład chory, któremu się poświęcę, nie odpowie mi wcale wdzięcznością, a przeciwnie, okaże się grymaśny, zły, grubiański – łajać […]