Styczeń 2015

W Polskim systemie prawnym ustawa dopuszcza w pewnych sytuacjach możliwość przerwania ciąży i dokonania tym samym legalnej aborcji.  Nie chciałbym wchodzić w spory ideologiczne i udowadniać czy jest to rozwiązanie prawidłowe czy też nie. Bezspornym jest jednak to, że art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przewiduje możliwość […]

Pacjent poszkodowany na skutek błędu medycznego, który otrzymał, lub dopiero ubiega się o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji podatkowych powstałych na tle roszczeń związanych z błędami medycznymi. W związku z tym, że tematyka podatkowa jest wyjątkowo zagmatwana (nawet dla prawników), chciałbym bardzo skrótowo opowiedzieć Ci o najważniejszych podatkowych skutkach uzyskania […]