Wrzesień 2014

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za podanie niewłaściwego leku

Michał Grabiec        10 września 2014        9 komentarzy

Mogłeś się kiedyś zastanawiać jak wygląda odpowiedzialność szpitala czy lekarza w przypadku podania nieodpowiednich leków, które spowodowały niekorzystne skutki zdrowotne dla pacjenta. W swojej pracy zawodowej spotkałem się z takimi przypadkami, więc chciałbym Ci opowiedzieć jak to wygląda w praktyce. Odpowiedzialność cywilna za niewłaściwe leczenie, polegające na zaserwowaniu nieodpowiednich lekarstw może wyniknąć przede wszystkim z […]

Uczestnicząc kilka miesięcy temu w jednej z konferencji naukowych poświęconych prawu medycznemu, miałem okazję przysłuchać się wykładowi prowadzonemu przez członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Przyznam, że byłem nieco zaskoczony statystyką wyników postępowań przed komisją. Otóż z podanych przez wykładowcę danych wynikało, że zaledwie kilkanaście procent spraw z tytułu błędu medycznego wszczętych […]

Podstawowe obowiązki lekarza chcącego prowadzić indywidualną praktykę lekarską

Michał Grabiec        03 września 2014        2 komentarze

Jedną z przewidzianych przez ustawę form wykonywania działalności zawodowej przez lekarza jest indywidualna praktyka lekarska. Lekarz żeby móc otworzyć taką działalność musi spełnić kilka warunków. Chciałbym Ci wyjaśnić jakie podstawowe warunki muszą zatem zostać spełnione, aby lekarz w sposób prawidłowy mógł rozpocząć prowadzenie działalności. Pierwszym i w zasadzie najważniejszym warunkiem jest posiadanie przez lekarza prawa […]

Kiedy pacjent może zostać wypisany ze szpitala?

Michał Grabiec        02 września 2014        Komentarze (0)

Odpowiedź na pytanie będące tytułem niniejszego wpisu wydaje się dość banalna: wtedy kiedy pacjent został już wyleczony i nie wymaga dalszej hospitalizacji. Ustawa jednak przewiduje w zasadzie trzy różne przypadki uzasadniające wypisanie pacjenta ze szpitala (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego): gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie; na żądanie pacjenta lub […]