Zadośćuczynienie za nieprawidłową zgodę na leczenie

Michał Grabiec        01 marca 2016        Komentarze (0)

Wszystko się udało, leczenie zostało zakończone sukcesem. Nie do końca. Lekarze niestety często zapominają, że interwencja medyczna powinna zostać poprzedzona uzyskaniem zgody od pacjenta.

temida1

Ważne żeby pamiętać, że zgoda na leczenie powinna być świadoma i swobodna. W praktyce lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi wszelkie wątpliwości związane z leczeniem i czynności medyczne (operacja, zabieg, zastosowana terapia) poprzedzić obszernym wyjaśnieniem pacjentowi z czym się owe leczenie łączy.

Bez tego, nawet operacja wykonana z gracją doktora Burskiego może zostać uznana za bezprawną.

Za wykonanie interwencji medycznej bez zgody, pacjent może żądać od lekarza zadośćuczynienia za zawinione naruszenie praw pacjenta.

Co ważne, Sąd Najwyższy stwierdził w jednym z wyroków, że „Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny spoczywa na lekarzu.” (wyrok z dnia 17 grudnia 2004 roku, sygn. II CK 303/04, OSP 2005/11/131).

Zgoda buduje. Prawidłowe relacje na linii pacjent-lekarz.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: