Zabieg Kristellera, a możliwość wystąpienia urazu okołoporodowego

Michał Grabiec        05 lutego 2015        Komentarze (0)

W tym wpisie chciałbym bardziej szczegółowo niż w poprzednim, dotyczącym szkód okołoporodowych wyjaśnić Ci możliwość wpływu zastosowania nieprawidłowej metody medycznej na uszkodzenie dziecka w okresie porodu.

Dosyć często w orzecznictwie sądowym występuje odpowiedzialność za błędy medyczne w związku z zastosowaniem tzw. chwytu Kristellera. Metoda ta polega na uciskaniu ciała pacjentki w czasie porodu, co niestety często skutkuje urazem rodzącego się dziecka.

Skutki zastosowania tej procedury opisał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2010 roku (sygn. akt V CSK 287/09). W tej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, iż błędem było niewykonanie badania USG, co spowodowało, iż lekarze nie znali wagi dziecka. W wyniku nieprzeprowadzenia badania, nie podjęto słusznej decyzji o kontynuacji porodu metodą cesarskiego cięcia.

Zamiast tego, kontynuowano poród siłami natury z zastosowaniem ryzykownego i krytykowanego przez większość lekarzy zabiegu.

W wyniku tych uchybień dziecko urodziło się z porażeniem splotu barkowego, objawiającym się trwałym ograniczeniem zdolności ruchowych dziecka.

Powołany w sprawie biegły podkreślił, że konieczne było przeprowadzenie badania ultrasonograficznego i zrezygnowanie z metody Kristellera. Błędem było zatem niewykonanie badania USG, w konsekwencji czego zastosowano zbędną w normalnych okolicznościach procedurę.

Sąd Najwyższy podkreślił, że „przy świadczeniu usług medycznych należy wykluczyć stosowanie metod i środków starych, nierokujących skuteczności, jeśli są one zastępowane nowymi metodami leczenia.”

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: