Renta z tytułu wywołanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Michał Grabiec        16 czerwca 2015        Komentarze (0)

W przypadku wyrządzenia w wyniku błędu medycznego szkody, pacjenci najczęściej dochodzą od szpitali czy lekarzy naprawienia szkody w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Hand-holding-a-stethoscope-on-white-background-1025139E900B587ACzasami  w wyniku błędu pacjent nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy. Jeżeli przykładowo błędem medycznym (uszkodzenie nerwów ręki) dotknięty został chirurg wykonujący wcześniej skomplikowane operacje, wówczas taka szkoda bardzo często wiązać się będzie z utratą możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu.

Brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu często wiąże się z obniżeniem lub utratą źródła utrzymania pacjenta.

W takiej sytuacji poszkodowany chirurg (będący pacjentem) będzie mógł żądać od sprawcy szkody okresowej renty. Wysokość renty będzie stanowiła różnicę pomiędzy zarobkami z okresu przed uszkodzeniem nerwów oraz zarobkami (lub ich brakiem) po wyrządzeniu szkody.

Roszczenie o rentę stosunkowo często występuje także w przypadku szkód wyrządzonych w trakcie porodu. W takich sytuacjach sądy zasądzają często kilkutysięczne kwoty (miesięcznie), co ma pomóc w kosztach utrzymania poszkodowanego dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: