„Oświadczam, że zostałem poinformowany o swoim stanie zdrowia, o planowanym zabiegu, ryzyku, powikłaniach i wyrażam świadomą zgodę na proponowane leczenie”

Michał Grabiec        11 listopada 2016        Komentarze (0)

Formularze zawierające tego typu treść funkcjonują w wielu polskich szpitalach. Podpisanie takiego dokumentu uznawane jest przez personel szpitalny za wystarczające dla zrealizowania dwóch praw pacjenta:

  • prawa do informacji o stanie zdrowia;
  • prawa do wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na leczenie.

Błąd. Wyroki sądowe są w tym zakresie bezwzględne. Machinalne podpisanie przez pacjenta formularza nie stanowi realizacji obowiązku przekazania informacji i uzyskania zgody na leczenie.

Przykład z sali sądowej:

Pacjentka została przyjęta na oddział szpitalny w celu przejścia angiografii mózgu oraz leczenia embolizacyjnego tętniaka mózgu (z użyciem spirali). W trakcie zabiegu doszło do powikłań. W wyniku zabiegu pacjentka doznała udaru niedokrwiennego mózgu z masywnym niedowładem połowicznym lewostronnym.

clause-1462969_640Pacjentka zarzuciła lekarzom nieprawidłowe leczenie. Opinia biegłego była dla lekarzy korzystna – leczenie odbyło się prawidłowo, z zachowaniem wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

Niepowodzenie leczenia było wpisane w ryzyko tej interwencji  medycznej. W tym zakresie żądanie pacjentki zostało oddalone.

Jednak przedmiotem postępowania sądowego była także kwestia należytego poinformowania pacjentki o jej stanie zdrowia oraz o ryzyku związanym z proponowanym leczeniem.

Sąd stwierdził w wyroku, że pacjentce nie udzielono wyczerpującej informacji i nie uzyskano prawidłowej zgody:

przeczyły temu zeznania powódki, a pozwany, na którym spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie nie wykazał okoliczności przeciwnej. Zgoda nie została nadto wyrażona świadomie, bowiem w chwili podpisywania dokumentu strona znajdowała się pod wpływem leków zaburzających jej percepcję.”

Obowiązek wykazania w procesie uzyskania prawidłowej zgody na leczenie spoczywał  na pozwanym szpitalu. O konieczności wykazania tego faktu przez szpital pisałem już niegdyś w artykule pt. „Ciężar dowodu wyrażenia przez pacjenta zgody na leczenie„.

Natomiast jak stwierdził sąd, powódce przedstawiono jedynie:

niepełny formularz zgody. Nie zawierał on danych o przebiegu planowanej angiografii i embolizacji oraz ich konsekwencjach i skutkach ubocznych, a jedynie ogólne stwierdzenie o poinformowaniu o wszelkich następstwach, ryzyku i powikłaniach”.

W efekcie sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek naruszenia praw pacjenta.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: