Niepotrzebna operacja osteotomii i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Michał Grabiec        14 listopada 2016        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy orzekał w sprawie, w której pacjent dochodził zadośćuczynienia i odszkodowania związanego z wykonaniem zabiegu osteotomii tj. przecięcia kości w celu likwidacji zmian zwyrodnieniowych w stawie.

Pacjent kwestionował zasadność wykonania tej operacji uważając, że z dokumentacji medycznej nie sposób wywnioskować, że taka operacja faktycznie była potrzebna. Pacjent dowodził, że doznał rozstroju zdrowia spowodowanego tą operacją.

clause-1462969_640Szpital podniósł ciekawą argumentację, twierdząc, że wprawdzie faktycznie nie było wskazań medycznych do dokonania zabiegu, ale w przyszłości pacjent na pewno musiałby taką operację przejść.

Szpital w zasadzie uznał powództwo i za dyskusyjne można było traktować powoływanie dowodu z opinii biegłego.

Tak czy inaczej opinia biegłego została sporządzona i na jej podstawie sąd stwierdził, że:

„w wyniku błędu lekarskiego u powoda zoperowano biodro lewe, w którym na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonej opinii biegłego nie można było stwierdzić zmian chorobowych, które stanowiłyby podstawę do wykonania zabiegu operacyjnego. Oznacza to, że powód w wyniku zawinionego działania personelu medycznego pozwanego szpitala został poddany „zbędnemu” z punktu widzenia medycznego zabiegowi chirurgicznemu.”

Sąd zasądził na rzecz powoda odszkodowanie. Orzeczono także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 70 tysięcy zł. Sąd uznał, że taka kwota w pełni realizuje swoją funkcję –  nie może zapłaty symbolicznej, ale przedstawia ekonomicznie odczuwalną wartość.

Pacjent obecnie nie odczuwa skutków tej operacji, jednak ból fizyczny, cierpienia psychiczne, okres rehabilitacji, okres wyłączenia z aktywności fizycznej (uprawianie sportu) miały wpływ na wykluczenie pacjenta z jego normalnego środowiska życiowego.

Według sądu kwota 70 tysięcy zł nie jest nadmierna w stosunku do doznanej przez pacjenta krzywdy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: