Naruszenie praw pacjenta jako źródło odpowiedzialności cywilnej

Michał Grabiec        24 września 2014        9 komentarzy

Przeglądając różne materiały dotyczące odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw pacjenta zdałem sobie sprawę, że pacjent szukający wiedzy na ten temat, może mieć problem ze znalezieniem informacji o możliwości żądania zadośćuczynienia za samo naruszenie praw pacjenta, w sytuacji gdy nie doszło do wyrządzenia szkody materialnej.

Na blogu również pisałem dotychczas o możliwości żądania odszkodowania czy zadośćuczynienia i podstawach ustalenia jego wysokości. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zawiera jednak przepis, który pozwala pacjentowi domagać się zadośćuczynienia za samo naruszenie opisanych w ustawie praw pacjenta. Chciałbym Ci zatem wyjaśnić czego dotyczy możliwość dochodzenia tego typu roszczeń.

Na czym polega odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne pisałem w jednych z poprzednich artykułów. Zasadą jest wyrównanie szkody czyli np. zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji. W sytuacji zadośćuczynienia mamy do czynienia z wyrównaniem krzywdy wyrządzonej pacjentowi. Pacjent dochodząc od szpitala odszkodowania powinien zatem udowodnić jakie kwoty wyrównają poniesioną szkodę albo jaka krzywda została mu wyrządzona i wymaga rekompensaty.

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zawiera jednak przepis, który umożliwia dochodzenie roszczeń bez obowiązku ścisłego wykazania wysokości szkody. Ustawa opisuje cały szereg praw pacjentów.

Należą do nich między innymi: prawo do leczenia zgodnego z zasadami sztuki medycznej, prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do przebywania z osobami bliskimi czy prawo do poszanowania godności, intymności lub tajemnicy związanej ze stanem zdrowia.

W sytuacji naruszenia któregoś z wyżej opisanych praw, pacjentowi przysługuje zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Przepisy traktują bowiem prawa pacjenta jako dobra osobiste korzystające z dodatkowej ochrony prawnej.

Naruszenie praw musi być zawinione czyli powinno wynikać z niedopełnienia jakichś obowiązków.

Wysokość zadośćuczynień za tego typu naruszenia są niższe aniżeli kwoty zasądzane za błędy medyczne. Orzecznictwo sądowe ukształtowało  praktykę, że uwzględniane  kwoty  wynoszą mniej więcej od dwóch do dziesięciu tysięcy złotych.

W wielu przypadkach nie dochodzi bowiem do wyrządzenia pacjentowi większych szkód. Sąd Najwyższy stwierdził w jednym z orzeczeń, że nie chodzi tutaj o rzeczywiste zwrócenie pacjentowi szkody, ale o zdyscyplinowanie (głównie szpitali) do przestrzegania praw pacjenta.

Kwoty te nie są zatem wygórowane, jednak możliwość ich dochodzenia pozytywnie wpływa w mojej ocenie na kształtowanie prawidłowych tendencji w służbie zdrowia. W końcu już starożytni uważali, że dobro pacjenta jest najwyższym prawem.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Październik 1, 2014 o 09:24

Polska to nie stany. W sumie tam aż boją się zaniedbań bo tam nie mają kompleksów przed wystąpieniem do sądu nawet z banalnego powodu, żądając ogromnych odszkodowań. U nas niestety inna mentalność

Odpowiedz

Michał Grabiec Październik 1, 2014 o 10:26

Mentalność zmienia się wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa. Uważam, że jeżeli ustawy dają obywatelowi możliwość dochodzenia, w przypadku konkretnych uchybień, zadośćuczynień czy odszkodowań, to powinno się te uprawnienia realizować. Pod tym względem pacjenci są coraz lepiej wyedukowani.

Większa świadomość wpływa także na poprawę jakości usług medycznych, czego nie można nie doceniać.

Pozdrawiam

Odpowiedz

iwona Grudzień 30, 2014 o 17:31

Jeśli chodzi o postępowanie przed komisją ds, orzekania o zdarzeniach medycznych to szkoda czasu poszkodowanego pacjenta. Komisja, która prowadziła sprawę mojej mamy uznała, że to moja mama jest winna,iż ma zaawansowany nowotwór piersi. Pomimo iż w ramach programu profilaktyki piersi szpital był zobowiązany rozporządzeniem ministra zdrowia do zastosowania określonej procedury medycznej, której nie wykonał np. nie udzielono porady medycznej i nie wykonano badania palpacyjnego. Do chwili obecnej szpital mimo trzech pisemnych wniosków nie udostępnił wyników badań z mammografii i usg z 2013r. Powołano biegłą, która stwierdziła, że wyniki badań nie są potrzebne, ale badanie było dobrze przeprowadzone. szpital nie wykrył nowotworu, ale ja z wykształcenia biolog widziałam za to, że to nowotwór gołym okiem. dzięki temu uratowałam mamie życie. Nie polecam więc komisji, narażają tylko skrzywdzonych pacjentów na dodatkowe koszty finansowe. Oprócz 200 zł mama zapłaciła jeszcze 450zł, będąc osobą niepełnosprawną i pacjentem onkologicznym. System jest w sumie dobry, ale skorumpowany.

Odpowiedz

Michał Grabiec Grudzień 30, 2014 o 21:25

System komisji wojewódzkich na pewno wymaga pewnych poprawek. Jednak samo postępowanie przed komisją nie jest proste, wymaga pewnej znajomości przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Pacjenci nie mają tej wiedzy i często popełniają nieświadomie błędy w procedurze. Nie twierdzę, że tak było w przypadku Pani mamy, natomiast takie jest moje spostrzeżenie co do części spraw z którymi się spotkałem. Czasami też lepsza od komisji może okazać się droga sądowa. Dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Anna Październik 7, 2016 o 13:35

Witam,
Czy istnieje standardowa karta znieczulenia do operacji (resekcja jelita grubego). Jak powinna wyglądać karta okołoperacyjna. Operację miałam w Centrum Onkologii – Instytut w 2007 r. (trzeba sięgać do obowiązujących przepisów z tych lat)
Walczę w sądzie już ponad 9 lat .
Pozdrawiam Anna

Odpowiedz

Michał Grabiec Październik 9, 2016 o 18:16

Pani Anno nie słyszałem by kształt takiego formularza został określony w przepisach. Na jakim etapie jest Pani sprawa? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Isabella Maj 8, 2017 o 16:05

Gdzie się zgłosić i jk uzyskac zadośćuczynienie za złamanie praw pacjenta przez szpital?

Odpowiedz

Michał Grabiec Maj 15, 2017 o 22:49

Pani Isabello, odpowiedziałem Pani na wysłany do kancelarii e-mail.

Odpowiedz

Andrzej Lipiec 9, 2017 o 20:04

Witam.
Czy naruszenia praw pacjenta stwierdzone przez Rzecznika Praw Pacjenta jest w jakimś stopniu wiążące dla Sądu? Pytam dlatego ,iż Sąd pomimo udokumentowania mu takiego stwierdzenia odrzucił wszelkie roszczenia

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: