Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie płci?

Michał Grabiec        15 września 2016        Komentarze (0)

Jak zapewne już wiesz z lektury artykułu dotyczącego sądowego ustalenia płci,  koniecznym krokiem do rozpoczęcia drogi do jej ustalenia jest skierowanie do sądu okręgowego pozwu o ustalenie. Pozwanymi w tym procesie są rodzice lub kurator – w zależności od konkretnego przypadku.

W sprawie, w której konieczne jest złożenie  pozwu do sądu, wymagane jest uiszczenie opłaty sądowej – możesz ją uiścić w znakach opłaty sądowej lub przelewem na rachunek sądu. Natomiast kwestią dyskusyjną i nie do końca ustaloną jest wysokość tej opłaty.

37a06e4a72d6cb27621f1ed829bbee81_MNiektóre sądy wychodzą z założenia, że wystarczające jest uiszczenie opłaty podstawowej w wysokości 30 zł.

Zdecydowana większość sądów traktuje sprawę o ustalenie płci jako sprawę o „ochronę innych praw niemajątkowych”. W takiej sytuacji pobierana jest opłata w wysokości 600 zł.

Co jeżeli sąd uzna, że opłata w wysokości 30 zł jest niewystarczająca?

Sąd w takiej sytuacji albo wezwie Cię do uzupełnienia pozwu i jego opłacenia. Jeżeli będziesz reprezentowany przez swojego radcę prawnego, wówczas sąd wprawdzie zwróci Twój pozew, jednak nie będzie to miało żadnych konsekwencji – w terminie 7 dni uzupełnisz opłatę i proces będzie mógł się dalej toczyć.

Oczywiście jeżeli zależy Ci na czasie, wówczas korzystniej od razu uiścić wyższą opłatę. Jeżeli jednak nie chcesz ponosić wyższych kosztów, wówczas możesz spróbować z opłatą w wysokości 30 zł. Sprawa o ustalenie płci nie podlega przedawnieniu, więc ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji z tego powodu nie jest wysokie.

Więcej trudności może Ci nastręczyć polemizowanie z biegłymi, ale to już inny temat. O trudnościach z biegłymi przeczytasz w   innym wpisie znajdującym się na blogu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: