Forma zgody na leczenie cz. I

Michał Grabiec        26 maja 2014        Komentarze (0)

Zaczęliśmy od tematu świadomej i swobodnej zgody na leczenie (oraz np. badanie). Jaką formę  musi mieć zgoda? Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza ogólną zasadę, iż zgoda na czynność medyczną może zostać wyrażona w jakikolwiek sposób. Ważne jest, aby pacjent wyrażając zgodę był w pełni świadomy decyzji, którą podejmuję. Istotne jest to, że brak sprzeciwu pacjenta nie równa się wyrażeniu przez niego zgody.

Praktyką powszechnie spotykaną w placówkach ochrony zdrowia jest wypełnianie formularza, w którym pacjent w formie pisemnej wyraża zgodę na czynność medyczną. Nie oznacza to, że wyrażamy zgodę na wszystko.

Należy pamiętać, iż zgoda dotyczy tylko takich czynności, o których zostaliśmy poinformowani. Wykonanie czynności medycznej (np. zabiegu) tylko na podstawie automatycznie wypełnionego formularza oznacza działanie bez zgody pacjenta.  Samo podpisanie formularza przy przyjęciu do szpitala nie obejmuje późniejszych zabiegów, operacji czy też innych poważniejszych czynności medycznych.

W takiej sytuacji osoby udzielające świadczeń medycznych narażają się na odpowiedzialność cywilną za działanie bez zgody  – chociażby sama czynność została wykonana prawidłowo i z zachowaniem wskazań wiedzy medycznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: