Zgoda na leczenie

Zadośćuczynienie za nieprawidłowe leczenie implantologiczno-protetyczne

Michał Grabiec        04 maja 2017        Komentarze (0)

Pani Maria wniosła do sądu rejonowego pozew o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia za nienależyte wykonanie zabiegu wszczepienia siedmiu implantów oraz naruszenie praw pacjenta. Przesłuchana na rozprawie pacjentka twierdziła, że leczenie zostało przeprowadzone wbrew zasadom sztuki lekarskiej. Pacjentka podnosiła, że lekarz wszczepił  inne implanty, niż zostało to wcześniej uzgodnione, źle dopasował protezę, wykorzystując do tego […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarza stomatologa

Michał Grabiec        18 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Nie można powiedzieć, że wokandy polskich sądów pękają w szwach od postępowań związanych z błędami w sztuce medycznej. Jest to jednak dość liczna grupa procesów, z którymi muszą zmagać się sędziowie oraz pełnomocnicy reprezentujący swoich klientów. Wśród procesów o błąd w sztuce dużą część zajmują sprawy związane z nieprawidłowym leczeniem stomatologicznym, powikłaniami po zabiegach dentystycznych. […]

Proszę szybko podpisać dokumenty, bo jedziemy na operację

Michał Grabiec        14 lutego 2017        Komentarze (1)

Z praktyczną realizacją obowiązku informacyjnego wobec pacjenta nie jest najlepiej. Właściwie nie znam osoby, która wyraziłaby w tym zakresie inne zdanie. Chodzi o stronę zarówno formalną jak i o zwykłe poinformowanie pacjenta (rodziny) o tym co się ze dzieje zdrowiem pacjenta.  Nie wiem czy wynika to z pewnego niedbalstwa, braku czasu, niewiedzy czy deficytu dobrej […]

Formularze zawierające tego typu treść funkcjonują w wielu polskich szpitalach. Podpisanie takiego dokumentu uznawane jest przez personel szpitalny za wystarczające dla zrealizowania dwóch praw pacjenta: prawa do informacji o stanie zdrowia; prawa do wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na leczenie. Błąd. Wyroki sądowe są w tym zakresie bezwzględne. Machinalne podpisanie przez pacjenta formularza nie stanowi […]

Ryzyko powikłań w wyniku nieudanej operacji plastycznej

Michał Grabiec        25 października 2016        2 komentarze

Jak praktycznie każda interwencja medyczna, operacje chirurgii plastycznej także są obarczone ryzykiem powikłań. Pacjent powinien zatem wcześniej zostać poinformowany o tym, jakie mogą być normalne następstwa takiego zabiegu. Dopiero uświadomiony i należycie poinformowany pacjent może wyrazić prawidłową (pod względem prawnym) zgodę na leczenie. Tyle w teorii, bo w praktyce trudniej jest określić co może być […]