Komisje ds. zdarzeń medycznych

Sytuacja spadkobierców zmarłego pacjenta inaczej kształtuje się w przypadku komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych a inaczej w przypadku postępowania przed sądem. W przypadku postępowania sądowego sytuacja jest prostsza, gdyż przeważnie nie zachodzi nawet potrzeba przeprowadzania postępowania spadkowego – składania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku czy udania się do notariusza i sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. […]

Sepsa gronkowcowa u noworodka może być zdarzeniem medycznym

Michał Grabiec        29 marca 2017        Komentarze (1)

Kilkumiesięczna pacjentka trafiła do szpitala z objawami charakterystycznymi dla tzw. trzydniówki czyli choroby występującej w wieku niemowlęcym a objawiającej się gorączką i charakterystyczną wysypką. Szpital postanowił pozostawić dziecko na kilka dni na obserwacji. Dziecku założono wenflon, który był wielokrotnie wymieniany. Prawdopodobnie skutkiem (kilkukrotnego i potwierdzonego) niezachowania zasad higieny było przedostanie się do krwi pacjentki bakterii […]

Wady i zalety wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Michał Grabiec        16 marca 2017        5 komentarzy

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych obarczone jest kilkoma istotnymi wadami, które zmniejszają potencjał tkwiący w tej instytucji. Wśród wad obecnej regulacji możemy wymienić chociażby częsty brak ubezpieczenia szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. Moim zdaniem ubezpieczenie z tego tytułu powinno być częścią obowiązkowego OC szpitala. Niepodważalną zaletą jest czas postępowania. Wprawdzie ustawowe […]

W postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może występować pacjent albo rodzina zmarłego pacjenta. W tym drugim przypadku niezbędne jest właściwe zsynchronizowanie czynności tak aby zdążyć ze złożeniem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w terminie 1 roku od śmierci pacjenta. W praktyce często się zdarza, że nie jest możliwe skuteczne złożenie wniosku, […]

Grudniowa hiperaktywność sądów i urzędów

Michał Grabiec        20 grudnia 2016        7 komentarzy

Szalony okres można uznać za rozpoczęty. Klienci potrzebują porady na teraz, a sądy i urzędy pragnąć uprzątnąć prowadzone sprawy, hurtowo produkują korespondencję zalewającą kancelarie prawnicze. Oczywiście jak jest akcja (pismo z sądu czy organu), musi być miejsce także na reakcję (odpowiedź na wezwanie czy pismo procesowe). Tym samym przytłoczeni obowiązkami pełnomocnicy muszą tym ciężej starać […]