Odpowiedzialnosć dyscyplinarna

Okręgowy sąd lekarski uchyla postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Michał Grabiec        22 grudnia 2016        16 komentarzy

Postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi mają swoją specyfikę. Wchodząc do zwykłego sądu masz świadomość, że Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta (mniej lub bardziej prawidłowo) przez wykwalifikowanych sędziów, czyli osoby zawodowo przygotowane do rozpoznawania sporów między stronami. W sądzie lekarskim jest inaczej, gdyż 3 – osobowy skład okręgowego sądu lekarskiego (OSL) składa się z lekarzy. A jednak […]

Tajemnica lekarska w postępowaniu dyscyplinarnym

Michał Grabiec        13 grudnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań czeka mnie dzisiaj rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim. Sprawa jest zresztą dosyć ciekawa, bo naprzeciwko siebie stają dwie osoby wykonujące zawody medyczne. Co zresztą – o dziwo –  ma często miejsce w postępowaniach dyscyplinarnych. Przypominając sobie poszczególne przepisy ustawy o izbach lekarskich natrafiłem na znajomy przepis, z którego […]

Rażący przykład naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Michał Grabiec        18 października 2016        5 komentarzy

O samym zachowaniu tajemnicy zawodowej pisałem całkiem niedawno, nie ma więc sensu powtarzać tematu. Link do artykułu „Obowiązek zachowania tajemnicy przez lekarza” znajdziesz w tym miejscu. Prowadzę na dość wczesnym etapie  jedno postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,  w którym niefrasobliwość białego personelu była wręcz porażająca. I powinna stanowić know-how dla innych lekarzy – właśnie […]

Ile może trwać postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy?

Michał Grabiec        17 października 2016        Komentarze (0)

W procesach dyscyplinarnych w których mam przyjemność reprezentować swoich klientów, kwestią budzącą największe zainteresowanie jest czas trwania tych postępowań. Legendą obrósł czas trwania procesów medycznych przed sądami cywilnymi czy karnymi, często zresztą w pełni zasadnie. Jak to jest natomiast z postępowaniem dyscyplinarnym lekarzy? 6 miesięcy. Tyle ustawa daje rzecznikowi (OROZ) czasu na przeprowadzenie postępowania. Jeżeli […]

Kilka miesięcy temu Pani Teresa zwróciła się do mnie ze swoim problemem. Pani Teresa złożyła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy (OROZ) zawiadomienie o tym, że w jej przypadku doszło do naruszenia prawa  do zachowania w tajemnicy informacji dotyczącej pacjenta. Chodziło o dosyć intymne i prywatne informacje, które bez żadnej racjonalnej przyczyny znalazły się w posiadaniu […]