Odpowiedzialnosć dyscyplinarna

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Michał Grabiec        10 stycznia 2017        2 komentarze

Jeżeli regularnie czytujesz artykuły zamieszczane na stronie, to zapewne wiesz, że duża ich część poświęcana jest kwestiom odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład tutaj albo tutaj. Jednak nie można zapominać, że oprócz lekarzy, na oddziałach szpitalnych dużą rolę odgrywają pielęgniarki i położne. Do obowiązków pielęgniarek i pielęgniarzy należą między innymi: planowanie […]

Jakie kary nakłada sąd lekarski?

Michał Grabiec        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

W postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (nazywanym też postępowaniem dyscyplinarnym) sąd lekarski w przypadku stwierdzenia, że doszło do popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, może orzec tylko ściśle określone kary. Są to: 1)upomnienie; 2)nagana; 3)kara pieniężna; 4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat (np. funkcji dyrektora w […]

Okręgowy sąd lekarski uchyla postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Michał Grabiec        22 grudnia 2016        17 komentarzy

Postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi mają swoją specyfikę. Wchodząc do zwykłego sądu masz świadomość, że Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta (mniej lub bardziej prawidłowo) przez wykwalifikowanych sędziów, czyli osoby zawodowo przygotowane do rozpoznawania sporów między stronami. W sądzie lekarskim jest inaczej, gdyż 3 – osobowy skład okręgowego sądu lekarskiego (OSL) składa się z lekarzy. A jednak […]

Tajemnica lekarska w postępowaniu dyscyplinarnym

Michał Grabiec        13 grudnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań czeka mnie dzisiaj rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim. Sprawa jest zresztą dosyć ciekawa, bo naprzeciwko siebie stają dwie osoby wykonujące zawody medyczne. Co zresztą – o dziwo –  ma często miejsce w postępowaniach dyscyplinarnych. Przypominając sobie poszczególne przepisy ustawy o izbach lekarskich natrafiłem na znajomy przepis, z którego […]

Rażący przykład naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Michał Grabiec        18 października 2016        5 komentarzy

O samym zachowaniu tajemnicy zawodowej pisałem całkiem niedawno, nie ma więc sensu powtarzać tematu. Link do artykułu „Obowiązek zachowania tajemnicy przez lekarza” znajdziesz w tym miejscu. Prowadzę na dość wczesnym etapie  jedno postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,  w którym niefrasobliwość białego personelu była wręcz porażająca. I powinna stanowić know-how dla innych lekarzy – właśnie […]