Odpowiedzialnosć dyscyplinarna

Kilka dni temu miało miejsce posiedzenie okręgowego sądu lekarskiego (OSL) w jednym z  miast wschodniej Polski. Stawiłem się na tym posiedzeniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Posiedzenie dotyczyło rozpoznania zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Rodzina pacjenta zarzuciła lekarzowi to, że przekazał osobie trzeciej (pisemnie) informację o tym, że pacjent był hospitalizowany na oddziale toksykologii […]

Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego pielęgniarki

Michał Grabiec        30 stycznia 2017        Komentarze (0)

Sprawy medyczne dotyczące pomyłek popełnionych w trakcie leczenia są często wynikiem zaniedbań popełnionych na różnych etapach leczenia pacjenta. Jeden błąd determinuje kolejny i kwestią dowodową jest ustalenie czy lekarz bądź pielęgniarka kolejno zajmujący się pacjentem popełnili błąd własny, czy też ich działanie jest wynikiem pomyłki, która zdarzyła się wcześniej. Są wyroki, w których lekarz najdłużej […]

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Michał Grabiec        10 stycznia 2017        2 komentarze

Jeżeli regularnie czytujesz artykuły zamieszczane na stronie, to zapewne wiesz, że duża ich część poświęcana jest kwestiom odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład tutaj albo tutaj. Jednak nie można zapominać, że oprócz lekarzy, na oddziałach szpitalnych dużą rolę odgrywają pielęgniarki i położne. Do obowiązków pielęgniarek i pielęgniarzy należą między innymi: planowanie […]

Jakie kary nakłada sąd lekarski?

Michał Grabiec        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

W postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (nazywanym też postępowaniem dyscyplinarnym) sąd lekarski w przypadku stwierdzenia, że doszło do popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, może orzec tylko ściśle określone kary. Są to: 1)upomnienie; 2)nagana; 3)kara pieniężna; 4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat (np. funkcji dyrektora w […]

Okręgowy sąd lekarski uchyla postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Michał Grabiec        22 grudnia 2016        17 komentarzy

Postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi mają swoją specyfikę. Wchodząc do zwykłego sądu masz świadomość, że Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta (mniej lub bardziej prawidłowo) przez wykwalifikowanych sędziów, czyli osoby zawodowo przygotowane do rozpoznawania sporów między stronami. W sądzie lekarskim jest inaczej, gdyż 3 – osobowy skład okręgowego sądu lekarskiego (OSL) składa się z lekarzy. A jednak […]