Odpowiedzialnosć dyscyplinarna

Czy lekarz może leczyć pacjenta niezgodnie z wiedzą medyczną?

Michał Grabiec        13 marca 2018        Komentarze (0)

Pytanie wydaje się głupie, a odpowiedź oczywista. Obowiązkiem lekarza jest leczenie pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przy pomocy dostępnych metod i środków leczenia (ale też zapobiegania i diagnozowania),  przy tym zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej i z wysoką starannością. Jeżeli dochodzi do procesu o błąd w sztuce medycznej, wówczas rolą sądu jest porównanie działania […]

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu karą za fałszowanie dokumentacji medycznej

Michał Grabiec        10 listopada 2017        4 komentarze

Duża część komentarzy (łącznie jest ich aż 161!) do popularnego artykułu pt. „Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy” dotyczy braku sensu składania zawiadomień o popełnieniu przewinienia zawodowego przez lekarza, kolesiostwa panującego w sądach lekarskich, braku zrozumienia krzywdy wyrządzonej pacjentowi czy niechęci rzeczników odpowiedzialności zawodowej do prowadzenia postępowań przeciwko swoim kolegom i koleżankom. Nie byłbym uczciwy […]

Kilka dni temu miało miejsce posiedzenie okręgowego sądu lekarskiego (OSL) w jednym z  miast wschodniej Polski. Stawiłem się na tym posiedzeniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Posiedzenie dotyczyło rozpoznania zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Rodzina pacjenta zarzuciła lekarzowi to, że przekazał osobie trzeciej (pisemnie) informację o tym, że pacjent był hospitalizowany na oddziale toksykologii […]

Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego pielęgniarki

Michał Grabiec        30 stycznia 2017        Komentarze (0)

Sprawy medyczne dotyczące pomyłek popełnionych w trakcie leczenia są często wynikiem zaniedbań popełnionych na różnych etapach leczenia pacjenta. Jeden błąd determinuje kolejny i kwestią dowodową jest ustalenie czy lekarz bądź pielęgniarka kolejno zajmujący się pacjentem popełnili błąd własny, czy też ich działanie jest wynikiem pomyłki, która zdarzyła się wcześniej. Są wyroki, w których lekarz najdłużej […]

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

Michał Grabiec        10 stycznia 2017        2 komentarze

Jeżeli regularnie czytujesz artykuły zamieszczane na stronie, to zapewne wiesz, że duża ich część poświęcana jest kwestiom odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład tutaj albo tutaj. Jednak nie można zapominać, że oprócz lekarzy, na oddziałach szpitalnych dużą rolę odgrywają pielęgniarki i położne. Do obowiązków pielęgniarek i pielęgniarzy należą między innymi: planowanie […]