Dokumentacja medyczna

Co powinna zawierać karta informacyjna z leczenia szpitalnego?

Michał Grabiec        27 kwietnia 2017        8 komentarzy

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – jako część dokumentacji medycznej – jest ważnym dokumentem opisującym sposób i przebieg leczenia pacjenta, który trafił do szpitala. Aby karta informacyjna (wypisowa) mogła być uznana za w pełni wiarygodny dowód w procesie powinna odpowiadać wymogom formalnym. W przeciwnym wypadku możliwe jest podważenie wagi tego dokumentu. Zresztą z punktu widzenia […]

Cicha i spokojna feministka na bloku porodowym

Michał Grabiec        21 marca 2017        Komentarze (0)

Tytuł trąci oksymoronem, bo w społecznym odbiorze feministki na pewno nie należą do osób spokojnych. O feministkach można powiedzieć wiele. Często są hałaśliwe i ostre w swoich opiniach. Często nie przebierają w słowach przez co są (słusznie bądź niesłusznie – nieważne) odbierane jako osoby wulgarne. Po wczorajszym spotkaniu w jednym  zaprzyjaźnionych NGO-sów widziałem też, że […]

Proszę szybko podpisać dokumenty, bo jedziemy na operację

Michał Grabiec        14 lutego 2017        Komentarze (1)

Z praktyczną realizacją obowiązku informacyjnego wobec pacjenta nie jest najlepiej. Właściwie nie znam osoby, która wyraziłaby w tym zakresie inne zdanie. Chodzi o stronę zarówno formalną jak i o zwykłe poinformowanie pacjenta (rodziny) o tym co się ze dzieje zdrowiem pacjenta.  Nie wiem czy wynika to z pewnego niedbalstwa, braku czasu, niewiedzy czy deficytu dobrej […]

Błędna dokumentacja medyczna – pomaga czy szkodzi?

Michał Grabiec        12 października 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna ma w procesie ogromne znaczenie. Sąd ma oczywiście swobodę w kształtowaniu swojej opinii co do każdego z dowodów, jednak w praktyce dokumentacja jest traktowana jako bardzo istotny „milczący świadek” procesu leczenia. Nawet biegli czasami nie chcą wydać opinii w oparciu o inne dowody niż to co jest napisane w dokumentach. A czasami rzeczywisty […]

Pacjentowi trafiającemu do szpitala przedstawia się do podpisu szereg dokumentów. Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia. Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta. Oczywiście upoważnienie danej osoby do tych informacji i dokumentów jest fakultatywne – […]