Dla lekarzy

Uczestniczyłem kilka dni temu w rozprawie przed Sądem Rejonowym znajdującym się w jednej z podwarszawskich miejscowości. Sprawa dotyczy błędów w leczeniu stomatologicznym oraz skutków jakie to leczenie potencjalnie może przynieść w przyszłości. Pacjent żąda w tym procesie odszkodowania i zadośćuczynienia. Sprawa w mojej ocenie zmierza ku pozytywnemu zakończeniu. Jak na razie opinie biegłych (specjaliści z […]

Marzeniem polskiego lekarza rezydenta jest opuszczenie kraju

Michał Grabiec        11 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Rynek zdrowia przekazał dzisiaj dosyć niepokojącą, aczkolwiek wcale nie zaskakującą, informację o niezadowoleniu panującym wśród młodych lekarzy rezydentów. Artykuł znajdziesz tutaj. Niezadowolenie ma oczywiście źródło w warunkach pracy, zarobkach i jakości kształcenia. Kim jest rezydent? Sprawnie drogę do zostania rezydentem opisało na swojej stronie internetowej Porozumienie Rezydentów, podaję więc link do opisowej definicji pojęcia rezydent. […]

Kilka dni temu miało miejsce posiedzenie okręgowego sądu lekarskiego (OSL) w jednym z  miast wschodniej Polski. Stawiłem się na tym posiedzeniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Posiedzenie dotyczyło rozpoznania zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Rodzina pacjenta zarzuciła lekarzowi to, że przekazał osobie trzeciej (pisemnie) informację o tym, że pacjent był hospitalizowany na oddziale toksykologii […]

Jakie kary nakłada sąd lekarski?

Michał Grabiec        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

W postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (nazywanym też postępowaniem dyscyplinarnym) sąd lekarski w przypadku stwierdzenia, że doszło do popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, może orzec tylko ściśle określone kary. Są to: 1)upomnienie; 2)nagana; 3)kara pieniężna; 4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat (np. funkcji dyrektora w […]

Wyciskanie dzieci metodą Kristellera wciąż w modzie

Michał Grabiec        03 stycznia 2017        4 komentarze

W medycynie nie ma wielu procedur, które budzą tak powszechnie negatywne emocje jak stosowany niekiedy w ginekologii i położnictwie chwyt Kristellera, polegający na uciskaniu brzucha rodzącej kobiety w celu przyspieszenia akcji porodowej. Jest to dosyć stara procedura (pomysłodawca zmarł w 1900 roku). Prawdopodobnie Samuel Kristeller nawet nie zdawał sobie sprawy jakie emocje będzie wzbudzał w […]