Dla lekarzy

Kilka dni temu miało miejsce posiedzenie okręgowego sądu lekarskiego (OSL) w jednym z  miast wschodniej Polski. Stawiłem się na tym posiedzeniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Posiedzenie dotyczyło rozpoznania zażalenia na postanowienie rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Rodzina pacjenta zarzuciła lekarzowi to, że przekazał osobie trzeciej (pisemnie) informację o tym, że pacjent był hospitalizowany na oddziale toksykologii […]

Jakie kary nakłada sąd lekarski?

Michał Grabiec        08 stycznia 2017        Komentarze (0)

W postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej (nazywanym też postępowaniem dyscyplinarnym) sąd lekarski w przypadku stwierdzenia, że doszło do popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, może orzec tylko ściśle określone kary. Są to: 1)upomnienie; 2)nagana; 3)kara pieniężna; 4)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat (np. funkcji dyrektora w […]

Wyciskanie dzieci metodą Kristellera wciąż w modzie

Michał Grabiec        03 stycznia 2017        4 komentarze

W medycynie nie ma wielu procedur, które budzą tak powszechnie negatywne emocje jak stosowany niekiedy w ginekologii i położnictwie chwyt Kristellera, polegający na uciskaniu brzucha rodzącej kobiety w celu przyspieszenia akcji porodowej. Jest to dosyć stara procedura (pomysłodawca zmarł w 1900 roku). Prawdopodobnie Samuel Kristeller nawet nie zdawał sobie sprawy jakie emocje będzie wzbudzał w […]

Czy lekarz może odmówić leczenia pacjenta?

Michał Grabiec        29 grudnia 2016        2 komentarze

Może i nie może. Ustawy i KEL (Kodeks Etyki Lekarskiej) rozróżniają dwie sytuacje: niepodjęcie leczenia; zaprzestanie leczenia. Zasadą jest to, że lekarz może zarówno odmówić leczenia pacjenta, jak odstąpić od już podjętych czynności. Jednak nie zawsze. Lekarz nie może zaniechać pomocy lekarskiej gdy: „zwłoka  w jej  udzieleniu  mogłaby  spowodować  niebezpieczeństwo utraty  życia,  ciężkiego  uszkodzenia  ciała  […]

Okręgowy sąd lekarski uchyla postanowienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Michał Grabiec        22 grudnia 2016        16 komentarzy

Postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi mają swoją specyfikę. Wchodząc do zwykłego sądu masz świadomość, że Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta (mniej lub bardziej prawidłowo) przez wykwalifikowanych sędziów, czyli osoby zawodowo przygotowane do rozpoznawania sporów między stronami. W sądzie lekarskim jest inaczej, gdyż 3 – osobowy skład okręgowego sądu lekarskiego (OSL) składa się z lekarzy. A jednak […]