Błędna dokumentacja medyczna – pomaga czy szkodzi?

Michał Grabiec        12 października 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna ma w procesie ogromne znaczenie. Sąd ma oczywiście swobodę w kształtowaniu swojej opinii co do każdego z dowodów, jednak w praktyce dokumentacja jest traktowana jako bardzo istotny „milczący świadek” procesu leczenia.

Nawet biegli czasami nie chcą wydać opinii w oparciu o inne dowody niż to co jest napisane w dokumentach. A czasami rzeczywisty przebieg zdarzeń jest inny niż ten oficjalnie odnotowany.

teckaJak to jest zatem z błędnie prowadzoną dokumentacją?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż to zależy. Znajdziesz całą masę wyroków Sądu Najwyższego i innych sądów, z których wynika, że błędnie prowadzona dokumentacja w żaden sposób nie dowodzi, że doszło do błędu w sztuce medycznej.

Znajdziesz też takie, z których wynika, że jeżeli dokumentacji medycznej nie prowadzono prawidłowo, nie sposób uznać, że leczenie było prawidłowe.

Całą zawiłość tego zagadnienia dobrze oddaje teza uzasadnienia jego z wyroków:

Żaden z przepisów prawa materialnego nie nakazuje nadawania dokumentacji medycznej wyższej mocy dowodowej niż dowodom osobowym. Również posiłkowy charakter dowodu z przesłuchania stron nie przesądza o jego wadze w porównaniu z dokumentacją medyczną.”

Sąd Apelacyjny wskazał, że dokumentacja nie jest jakimś nadzwyczajnym dokumentem, który unicestwia inne dowody. Jeżeli pozwala na oddanie faktycznego przebiegu wydarzeń, wówczas jest dowodem wartościowym, ale nie jedynym. Nawet jeżeli posiada pewne uchybienia.

Jeżeli zatem któraś ze stron procesu twierdzi, że jakieś zdarzenie (np. badanie, konsultacja) miało lub nie miało miejsca, wówczas dokumentacja medyczna może pomóc ustalić faktyczny przebieg zdarzeń.

Jeżeli jednak zostaną przedstawione mocne dowody pozwalające podważyć to co zostało wpisane w historię leczenia (np. fikcyjna konsultacja) wówczas sąd  właśnie na tych dowodach powinien oprzeć swój wyrok.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: